Den spæde forvandling til kulturbyen Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Med projektet: "Kultur i en forvandlingstid, når lyset bryder frem" har Nordjyllands Amt udnævnt Frederikshavn kommune til at være kulturkommune i Nordjyllands Amt i 2004. - Med titlen som årets kulturkommune håber Nordjyllands Amt, at der bliver sat fokus på Frederikshavn, og at kulturkommuneprojektet vil være én af de faktorer, der er med til at skabe det nye Frederikshavn, nu hvor byen er inde i en brydningstid og fokus er forandring, sagde Gunhild Bach Nielsen, formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg i forbindelse med den formelle ceremon i, der blev holdt i det endnu ufærdige musiske hus i Frederikshavn. Og ønskerne blev omkranset af en strålende sol i Det musiske Hus nye foyer, hvor musik og taler afløste hinanden. Enhver by har sin sjæl, og enhver by og egn sine trolde og hekse. Det gælder også for Frederikshavn, der med nedlæggelsen af store produktionstunge værftsvirksomheder, ændringer i handelsmønstrene og bortfald af toldfri salg stadig kæmper med de fortællinger og billeder, som kommer af sådanne negative forandringer. Heldigvis er enhver by og kommune også i udvikling. Derfor har Frederikshavn kommune valgt at møde forandringerne som en positiv udfordring og som et afsæt til at gå nye veje. Med igangsætningen af en ny og samlet kultur- og fritidspolitik i år 2004 er det målet at skabe en ny vision - et nyt billede - af Frederikshavn, som rækker fremad og matcher de forventninger egnens borgere har og vil have fremover. Denne politik skal være baseret på dialog med borgerne/brugerne af Frederikshavns kultur- og fritidsliv. Ambitionen er at skabe en helt ny form for politik i konstant forandring og udvikling - en politik, der rækker hånden ud til regionen og spænder over Kattegat. - Kulturåret bliver en skelsættende begivenhed i Frederikshavn. Vi har brug for en mønsterbrydende aktion, som endegyldigt gør op med byens negative image. - Hvis det lykkes, bliver det historisk. Og jeg ved, at vi kan gøre det. Vi har potentialet og viljen, sagde kulturudvalgsformand Hans Ulrik Vadmann. Kulturåret giver Frederikshavn en unik mulighed for at knytte nye kontakter både ind ad til og ud i regionen og den skandinaviske triangel. - Det åbner døre til nye netværk og styrker de eksisterende. Dermed undermurer Frederikshavn sin centrale positiion geografisk, kulturelt og erhvervsmæssigt, sagde Hans Ulrik Vadmann. Han understregede at kulturpolitikken i stigende grad sætter dagsordenen. - Alle ved vi lever i en forandringstid, som udfordrer måden vi indretter os med hinanden på. Frederikshavn er blevet tvunget til at søge nye veje og i den proces er kultur- og fritidspolikkernne en vigtig parameter, - Og i Frederikshavn er vi i fuld gang med at handle. Vi nøler ikke men tager ansvar for egen fremtid. Det er vigtigt at erindre sig, at kultur udvikler sig på tværs af kommunegrænser. Akkurat som vi har fornemmet det i den regionale kultursamarbejde, som løfter hele regionen og samtidigt styrker de lokale kulturtilbud, sagde Hans Ulrik Vadmann. At overrækkelsen af Kulturkommune-titlen skete i det ufærdige musiske hus rummer efter kulturudvalgsformanden mening en stilfærdig og smuk symbolværdi. - Det musiske hus fortæller med sin enkle nordiske arkitektur en historie om en by i udvikling og fremdrift. Om visioner og vovemod. Om en by, der åbner sig for omverden og inviterer inden for. Det musiske Hus er symbolet på Frederikshavns spæde forvandling til Kulturby, sagde Hans Ulrik Vadmann.