Børnepasning

Den sproglige stimulering svækkes

HJØRRING:Selv om der "kun" er lagt op til en besparelse på 73.000 kr. i forbindelse med budget 2005, så kan en fjernelse af bogbussens servicefunktion overfor børneinstitutionerne få alvorlige konsekvenser. Stadsbibliotekar ved Hjørring Bibliotek, Carsten Winther, har allerede meldt ud om det fejlagtige i netop denne prioritering af besparelser fra fritids- og kulturudvalgets side. Og nu får han opbakning fra én af de største brugere af bogbussen, nemlig Dyregården Ferdinand på Spangkærvej. Her er der indmeldt ikke mindre end 150 børn, der er fordelt på børnehave, halvdagsbørnehave, fritidsordning og klub. Og Ferdinands børnehaveleder Karen Valeur ser med alvor på besparelsesforslaget: - Børnene hos os låner virkelig rigtig mange bøger, når bogbussen kommer forbi. Og at denne funktion nu påtænkes at spares væk, ser jeg som meget ærgerligt. Især når nu regeringen virkelig har prioriteret, at der skal sættes ekstra ind med fokus på børns sproglige stimulering, siger Karen Valeur. I alt servicerer bogbussen fem gange årligt 29 institutioner såsom børnehaver og skolefritidsordninger, og hertil kommer ni legestuer tilknyttet dagplejerne. - Man kan jo sige, at vi og børnene bliver serviceret ved døren. Men samtidig får børnene også en kulturel oplevelse med besøget i bogbussen, og vi har indtil nu virkelig nydt godt af tilbuddet med bogbussen, påpeger Karen Valeur. Hun mener, at den påtænkte besparelse - hvis den træder i kraft - kan få følger. For uden bogbus må personale og børn tage bybussen ind til biblioteket, og gå cirka 800 meter fra busholdepladsen til bøgerne. Og det kan betyde, at der fremover kommer færre børn med, at der ikke længere er så mange bøger på hylderne ude på Ferdinand, og i sidste og måske vigtigste instans at børnene mister lysten til bøgernes verden.