Den stærke dollar er kostbar for forsvaret

Dollarens styrke har kostet forsvaret over 400 millioner de sidste tre år

KØBENHAVN:Dollarkursen er en væsentlig del af forklaringen på forsvarets underskud. I december måtte forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) gå den tunge gang til partierne bag forsvarsforliget og erkende et underskud, som uden indgreb vil betyde et samlet underskud på omkring en milliard i de to næste år. Nu er der kommet tal på, hvad dollarkursen har betydet for forsvarets økonomi i de første tre år af forsvarsforliget, 2000, 2001 og 2002. Set i forhold til maj 1999, da forsvarsforliget blev indgået, har en styrket dollar kostet forsvaret merudgifter på 153 millioner kroner i 2000 og 167,4 millioner kroner i 2001, i alt 320,4 millioner kroner. Tallet for 2002 er endnu ikke opgjort, men skønnes til cirka 96 millioner kroner. For de tre år betyder det en merudgift på cirka 416 millioner kroner. Problemet er tidligere diskuteret mellem partierne bag forsvarsforliget. Forsvarsminister Svend Aage Jensby siger nu, at alle merudgifter på grund af dollarens stigning skal holdes inden for forsvarets budget. Han vil altså ikke bede Folketinget om en ekstrabevilling til at dække forsvarets tab på valutakursen, selv om der faktisk i forliget var en forståelse af, at det kunne ske. Forsvaret skal de kommende to år spare omkring en milliard kroner. I december sagde forsvarschefen, general Jesper Helsø, at det blandt andet vil ske gennem personalereduktioner. Forsvarets problemer med økonomien skyldes foruden dollarkursen manglende lønstyring, ekstraudgifter på grund af et større terrorberedskab og flere udsendte soldater på internationale opgaver, end der var budgetteret med.