Den stikker ikke dybt

BIOGRAFI Marianne Volf Andersen: ¿Bag om ordene - et portræt af Johannes Møllehave¿ # # ¤ ¤ ¤ ¤ Den 49-årige cand. mag i dansk litteratur og psykologi, gymnasielærer Marianne Volf Andersen er niece til Johannes Møllehave. Det har ikke været bogen til gavn, selvom kombinationen litteratur og psykologi sagtens kan føre til noget anerkendelsesværdigt. Formålet med bogen er tilsyneladende at skildre Johannes Møllehave som åndstype, og derfor bliver hans bøger - og han har skrevet mange og i mange genrer - læst og i højere grad refereret end analyseret i et forsøg på at indkredse dem som afspejlinger af det møllehaveske temperament. Men det er, som om Volf Andersen har været ude med limpinden: man sidder tilbage med fornemmelsen af, at ingen detalje er udeladt - at alt har betydning. Det er Møllehave, der har skabt forfatterskabet, og Volf Andersen synes at mene, at såvel det miljø som den arv og de nærtstående mennesker, der er omkring Møllehave, er blandt de kræfter, der har været i gang under skabelsesprocessen. Derfor går hun tilbage og fortæller en række af Møllehaves forfædres historie for at finde mentale tråde op til Møllehave. Derfor gøres der meget ud af hans slægt, hans familieforhold, hans liv og hans læsning. Desværre bliver meget af det oftest kun til en samling af data og et utal af citater. Hertil kommer, at der er så mange svinkeærinder: Når Blicher omtales, skal vi partout have hans livshistorie og et referat af vigtige værker. Det samme gælder andre forfattere, f. eks. Dostojefski, og det gælder andre områder. Eksempel: Møllehave har skrevet nogle salmer: ¿To af salmerne finder vi i Den nye Salmebog som udkom i en ny udgave, Den danske Salmebog. Den er den 15. i rækken af autoriserede danske salmebøger efter 1536. Arbejdet med salmebogen var ni år undervejs. Her er i alt 791 salmer, hvilket er 37 flere end i den gamle. Heraf har 142 aldrig stået i salmebogen.¿ Bogen er struktureret dels tematisk, dels kronologisk. Et stort antal sider beskriver Herdis Møllehaves liv og forholdet mellem ægteparret. Det er en meget ukritisk og panegyrisk bog, som nok fortæller om eksistensfilosofiens, Sløks, Løgstrups og Bubers betydning for Møllehave, men som ikke når i dybden. Den nævner de beskyldninger, der er blevet rettet mod Møllehave om overfladiskhed, og skriver: ¿Men som han humoristisk svarer i ¿Et liv har fem akter¿: ¿Min overfladiskhed stikker ikke særlig dybt.¿ Bedre kan det ikke siges¿. Tjah, Kierkegaard sagde: ¿Vær Piat - og du skal see, alle Vanskeligheder forsvinde!¿ Bogen er et underligt benløst produkt. Skyldes det, at der måske er mere kvantitet end kvalitet i Møllehaves enorme virkeområde? Er der måske alligevel ikke så meget at komme efter, når man går i dybden? Eller er forfatterinden for tæt på sit subjekt? Man sidder tilbage med et indtryk af et engageret, hyperaktivt og rastløst menneske, der interesserer sig for sine medmennesker, hvad enten de bor i borg eller hytte eller i fængsel. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk [ Marianne Volf Andersen: ¿Bag om ordene - Et portræt af Johannes Møllehave¿ 215 sider, 299 kr. Lindhardt og Ringhof