Frederikshavn

Den største og nu den mindste

MAN Diesel i Frederikshavn bag ny premiere

Den lille ny på vej ud fra prøvehuset hos MAN Diesel i Frederikshavn. I 2003 leverede fabrikken verdenspremieren på en større version af koncernens elektroniske to-taktere. Foto: MAN Diesel

Den lille ny på vej ud fra prøvehuset hos MAN Diesel i Frederikshavn. I 2003 leverede fabrikken verdenspremieren på en større version af koncernens elektroniske to-taktere. Foto: MAN Diesel

På faldrebet til ikke fremtidigt at skulle bygge flere to-takts motorer har MAN Diesel i Frederikshavn i al stilfærdighed leveret den første og hidtil mindste version af den elektroniske såkaldte ME-B-familie. Den knastakselløse motor, en ottecylindret S35ME-B er efter vellykket afprøvning udskibet fra Frederikshavn og er nu på vej til Tyrkiet, hvor den skal installeres i den første af to skibe, som Soli Trading & Shipbuilding bygger med MAN Diesel-motorer og Alpha-propeller. En februardag for fem år siden blev den første og dengang også største elektronisk styrede motor, en 50ME-C'er, bygget og introduceret under stor festivitas på motorfabrikken i Frederikshavn. Over 300 skibsredere, repræsentanter for skibsværfter og andre forretningsforbindelser fra 29 lande overværede dengang opstarten i prøvehuset af den intelligente motor, der blev kaldt en revolution på verdenshavene på linje med da bilerne overgik til elektronisk tændning og brændstofindsprøjtning. Siden da er der solgt over 700 motorer af denne type, og den elektroniske version har fundet vej til alle storskala-motorerne med boringer fra 50 og op til 98 boringer, samt fra i år også til de mindre to-taktere, 35'erne, 40'erne og 46'erne, og hvor en 40ME-B'er tidligere på året er gået i drift efter bygning på licens i Korea. Den elektroniske 35'er version udmærker sig med at være kortere og tre ton lettere, have højere ydelse og fleksibilitet samt reduceret emission til gavn for miljøet sammenlignet med dens ikke elektronisk styrede forgænger. MAN Diesel koncernen har i øjeblikket ordrer på ikke færre end 2230 to-takts 35'ere, heraf 93 motorer af den elektroniske type. Motorfabrikken skal bygge endnu et par stykker af de elektroniske 35'ere, inden det ifølge planen i løbet af næste år helt er slut med at bygge to-takts motorer i Frederikshavn. Fremtidigt skal virksomheden i den ny fælleseuropæiske virksomhedsstruktur på selve motorfronten koncentrere sig helt og holdent om bygning af marine og stationære fire-taktere. Det er MAN Diesel i København, der har stået for udviklingen af de elektronisk styrede motorer.