Den største selvfølge

Når noget bliver til en selvfølge, bliver der ikke længere talt om det.

Sådan er det også med fjernvarme. Som den største selvfølge i Klimakommissionens rapport indgår fjernvarme, for uden fjernvarme er der ikke grundlag for planerne om et sammenhængende og intelligent energisystem, som kan sikre et fossilfrit Danmark. Uden fjernvarmesystemets fleksibilitet er planerne ikke mulige at realisere. Og det vil ikke være muligt at skabe et sammenhængende energisystem, hvor vindmøller, sol og anden vedvarende energi skal levere væsentlige dele af energiforsyningen. Slet ikke, hvis det skal ske på en samfundsøkonomisk fornuftig måde. Så hvorfor løber vindmøllerne og elbilerne med omtalen? Fordi fjernvarmen er det selvfølgelige og uundværlige led i kæden. Det led, som på pålidelig vis rummer mulighederne for at lagre energi fra dage med blæst til dage med stille vejr. Tilmed er det kendt og i dag udbredt teknologi - og derfor uproblematisk i sammenligning med el og især transport. Problemer eller udfordringer er der forbundet med at omstille et samlet energisystem til at være fossilfrit. Men det kan ikke lade sig gøre uden netop fjernvarme, som i bund og grund er distribution af energi via af varmt vand. Hvordan vandet bliver varmt, er ikke afgørende. Det kan tilmed kombinere teknologierne og opvarmningskilderne, så hver enkelt teknologi kan bidrage optimalt. Eksempelvis kan vindmøllerne levere, når det blæser, og solvarmeanlæggene levere, når solen skinner, uden at der skal gås på kompromis med forsyningssikkerhed eller komforten hos den enkelte forbruger. Derfor er fjernvarme ikke det led i kæden, som eksperterne har behov for at tale om. Danmark er internationalt førende inden for fjernvarme. Faktisk eksporteres der for over fire mia. kr. årligt, og branchen beskæftiger omkring 9000. Danmark har et unikt hjemmemarked, da 62 procent af husstandene har fjernvarme. Vi udnytter overskudsvarme fra industriproduktion, så vi ikke smider god energi væk. Vi udnytter overskudsvarmen fra affaldsforbrænding, hvilket mange lande er meget nysgerrige efter at lære, for de gemmer blot deres affald på enorme lossepladser med deraf følgende methan-afgasningsproblemer direkte op i atmosfæren. Og vi bruger overskudsvarmen fra el-produktion i stedet for at bruge el på at køle den bort. Og så udnytter vi allerede såvel solens stråler på i alt mere end 100.000 kvadratmeter storskala solvarmeanlæg samt vindenergi i form af elpatroner. For ikke at nævne biomasse og biogas. Alt dette er sket, selv om fjernvarme aldrig har været begunstiget med specielle forskningsmidler. Faktisk er der kun øremærket cirka 60 øre per fjernvarmehusstand til forskning og udredning årligt. Penge som kommer fra fjernvarmen selv. Alligevel er fjernvarmen nøglen til at nå de danske mål om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050, for der er ikke andre reelle alternativer til at integrere vedvarende energi i et sammenhængende energisystem. Den nyligt offentliggjorte rapport Varmeplan Danmark 2010 anviser tilmed, at ved udvidelse af fjernvarmen til at nå ud til to tredjedele af varmemarkedet, så vil der være skabt 7000-8000 arbejdspladser fra år 1. Det vil give en positiv indvirkning på statskassen med to milliarder kroner, også fra år 1. Fjernvarme indtager pladsen i energisystemet som bufferen, der kan sikre helheden. En unik situation, som vi skal forstå at udnytte endnu bedre end i dag. Har vi viljen, vil vi kunne løse vores CO2-problemer og samtidig skabe platformen for et sandt erhvervseventyr. Derfor må vi have nedbrudt de barrierer og tilpasset den lovgivning, som i dag nogle steder spænder ben for den positive udvikling. Eksempelvis så barmarksværkerne kan få lov at slippe ud af naturgasbindingen, og de store centrale kraftvarmeværker kan komme af med kullene. For den enkelte danske forbruger vil det være vejen til at gøre en aktiv indsats for klimaet på en let og tilmed billig måde, uden at skulle hverken have gravet haven op eller til selv at være varmemester. Der er tale om et unikt system baseret på evnen til at kunne transportere og lagre energi. God energi vel at mærke. Men det nytter ikke bare at tage det som en selvfølge og fokusere på de største problemområder, for så sker der intet. Fjernvarmen er klar og faktisk allerede godt i gang med at omstille til den fossilfri fremtid. Men det er absolut ingen selvfølge, at de sidste skridt kan tages. For det kræver mere end selvfølgeligheder.

Forsiden