Den største skole skal udvides

Bangsbostrand Skoles indretning er utidssvarende

Bangsbostrand Skole. Foto: Bent Jakobsen

Bangsbostrand Skole. Foto: Bent Jakobsen

Bangsbostrand Skoles indretning er ikke befordrende og inspirerende. Den utidssvarende indretning giver ikke mulighed for noget så grundlæggende som sammenhængende indskoling, mellemtrin og udskoling. Det ser skolen nu ikke selv som et problem, idet den ikke ønsker at arbejde ud fra aldersopdeling. Bangsbostrand Skoles største problem er, at de fleste kasselokaler er for små. Gruppearbejde er henvist til gangarealer. Faglokalerne er spredt for meget. Skolen ønsker faglokale til geografi, religion og samfundsfag. Lærerværelse er for lille, og der mangler lærerarbejdspladser og mødelokaler. Der mangler depotplads, administrationen mangler kontor. Skolen ønsker kantine/samlingssal og mere plads til kursuscenter, lilleskolen og bedre placering af lektiecafé. Klasselokaler skal slås sammen, så tre lokaler bliver til to. Det tilvejebringer 24 normalklasseværelser af de 32, der er brug for. Tre børnehaveklasser bevares. De etableres fem klasseværelser i nyt byggeri. Ligeledes foreslår udviklingsplanen, at et nyt administrationsområde placeres i nybyggeri. Lærerværelse og pædagogisk servicecenter mm. placeres også i nybyggeri. Flere steder indrettes arbejdspladser for medarbejderne. I tilknytning til skolens bod, køkken og storrum etableres udbygning af fællesrummet på arealet "Bjørnegrotten". Der vil være plads til aktiviteter med et større antal elever samtidigt, og det kan anvendes til café/kantine. I forbindelse med nybyggeriet omdannes skolebibliotek til mediatek og får dermed en mere central placering. Faglokalerne bør samles i et fag- og værkstedsområde, men det vil være økonomisk uforsvarligt. Et eksempel er musiklokalet, der er nyrenoveret og lydisoleret, men egentlig burde ligge et andet sted for at kunne indgå som en integreret del af andre aktiviteter. I den eksisterende administration indrettes geografi, religion, håndarbejde og samfundsfag. Biologi, natur/teknik og fysik er nyrenoveret og bevares, hvor de er nu. Tandplejen skal flyttes fra skolen til et andet sted i byen. I stedet indrettes billedkunst i disse lokaler. På 2. sal i bygning A er der fred og ro til det, der hører under begreberne kursuscenter, lilleskole og lektiecafé. I skolegårdene vil der være rige muligheder for at skabe "rum i rum". Gamle cykelskure fjernes og giver mere legeplads. der kan også blive plads til en "nedgravet" multibane. Mange skoler er begyndt at indføre "skoløse inderum" og set i det perspektiv må det være muligt at indføre praktiske foranstaltninger, så Bangsbo Hallen kan bruges uden den helt store rengøring bagefter - hvis alle har brug for at være samlet. "Huset" og SFO'en har en overbelægning på cirka 50 børn. Det problem kan omkostningsfrit løses ved, at SFO bruger skolen undervisningslokaler som buffer. Udviklingsplanen skitserer, hvor der kan bygges til, men noterer samtidig, at den endelig placering afhænger af, hvor store arealer, det er muligt at erhverve nord for skolen. Nybyggeri, ombygning af klasselokaler, administration, bibliotek, lærerværelse, billedkunst, kursuscenter, lilleskole, lektiecafé og café/kantine skønnes at koste 60,1 million kroner i håndværkerudgifter. Kilde: "Udviklingsplan, beskrivelser"