Lokalpolitik

Den store jobkabale i kommunerne

Ansatte i de gamle kommuner får brev inden ferien - de fleste får deres ønske opfyldt.

Jane Hansen, Sindal, har arbejdet fem år på kommunekontoret i Vrå - hun er godt tilfreds med at hun får opfyldt sit ønske om at blive flyttet til Borgerservice i Hjørring.                            Foto: Eva Seider

Jane Hansen, Sindal, har arbejdet fem år på kommunekontoret i Vrå - hun er godt tilfreds med at hun får opfyldt sit ønske om at blive flyttet til Borgerservice i Hjørring. Foto: Eva Seider

NORDJYLLAND:Stemningen blandt de ansatte i kommunerne er i øjeblikket præget af nervøsitet, bekymring og spænding. Der er breve på vej med besked om, hvor de skal arbejde fra 1. januar næste år. Meget tyder dog på, at der ikke er den store grund til bekymring, da de foreløbige meldinger viser, at flertallet af de ansatte får det job, de selv har peget på, når de overgår til de nye storkommuner. I den ny Hjørring kommune har 90 procent af medarbejderne fået det job, de havde ønsket sig. I Aalborg er tallet helt oppe på 98 procent. Det er lykkedes os at få opgaverne fordelt, så langt de fleste er godt tilfredse samtidig med, at vi får kompetencerne lagt der, hvor der er brug for dem, siger kommunaldirektør i den ny Hjørring Kommune, Jesper Christensen, og glæder sig over, at de to ting åbenbart kan forenes. Men det har ikke bare været et spørgsmål om at gøre de ansatte tilfredse, eller finde drømmejobbet til dem, understreger Jesper Christensen. - Det her er ikke en seance, der har til formål at flytte folk rundt efter deres eventuelle nye jobønsker. Det er primært et spørgsmål om at fordele kapaciteten, så vi flytter folk derhen, hvor opgaverne skal løses. De største ændringer sker på det administrative plan, men også alle de øvrige ansatte i kommunens institutioner og afdelinger får en tillægskontrakt, der beskriver deres overgang til de ny kommuner. - Vi har opfordret kommunerne til at få en afklaring, jo før jo bedre, så de ansatte kender deres vilkår og ansættelsessted inden sommerferien, siger chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, Michel Weber. Den opfordring er blevet fulgt af de nordjyske kommuner. I de nye Vesthimmerland og Thisted kommuner har de ansatte allerede fået besked, og de fleste andre følger i denne uge. I Aalborg Kommune er der knap 2.000 ansatte i admini-strationen i de fire kommuner, der lægges sammen. De har alle været igennem en kompetencevurdering og på onsdag får de så besked om, hvor de skal arbejde. - Det er gået rigtig godt, siger vicekommunaldirektørJørgen Litske og peger på, at der også er en lille flok ansatte, der har fået opfyldt ønsket om at beskæftige sig med noget helt andet, end det de er vant til. I fagforeningen HK, der organiserer mange af de ansatte på kommunekontorerne, er man også godt tilfreds med processen. - Jeg synes bestemt også, at man skal bemærke, at de ansatte har været meget fleksible og accepteret den store omvæltning, siger faglig konsulentKirsten Lykkemark og erkender samtidig, at de færreste har haft noget valg. Kirsten Lykkemark drager i disse dage rundt til kommunerne og rådgiver de ansatte om de nye kontrakter. - Det er de store følelser, der er på spil, men det er vist mest glædestårer, fordi folk får opfyldt deres ønsker, siger Kirsten Lykkemark. Også de ansatte på Nordjyllands Amtsgård følger job-rokaden nøje, da amtet afgiver næsten alle opgaver til de nye kommuner. På onsdag får 140 medarbejdere på amtsgården besked om, hvor i den ny Aalborg Kommune de skal arbejde. Det drejer sig primært ansatte indenfor miljøområdet. Hjørring kommune har allerede placeret 43 tidligere amtsansatte i den nye kommune.