Den store miljøødelægger...

I sin introduktionsepistel til læserne af Hals Avis i november meddeler den nykårede formand for naturfredningsforeningen i Aalborg Kommune Laurits Krog, Hou, at naturen i stærkt forfald, hjulpet stærkt af sted af den helt store miljøødelægger. Gæt selv hvilket erhverv han hentyder til.

I december-udgave af avisen Limfjordsnyt lægger han også beslag på spalterne. Her indbyder han forskellige organisationer til at samarbejde med DN, "og ikke mindst landbruget, som er den helt store naturødelægger". Værs'go, landmænd, der er serveret. I samme artikel er der oplysning om DN Aalborgs medlemstal. Et tal opgjort helt tilbage pr. 1. januar til 4186. Er de aktuelle tal mon dårligere? Man kan så meget med tal i den forening. Det opgivne svarer til 2,1 pct. af kommunens indbyggere. Men han tiltror naturligvis sig selv og foreningen langt mere indflydelse i beslutninger rundt omkring i diverse sammenhænge. NORDJYSKEs læsere skal selvfølgelig heller ikke snydes for den nye formands tunnelsyn på det omgivende miljø. 9. december meddeler han, at "Limfjorden er altså fortsat i en elendig tilstand. Livet i fjordene er ved at uddø.Der er reel fare for at miljøet kan ikke genoprettes". Han remser tillige op alle de ton kvælstof, som skal fjernes fra vandmiljøet. Og de kommer efter hans og alle miljøeksperter med grønt natursyn og politisk rigtige vinkel fra landbrugserhvervet. Efter sigende har Krog meldt sig ud af Det Socialistiske Folkeparti for at fremstå som politisk neutral formand i sin forening. Godaw do! Man må da klaske sig på lårene af grin over en sådan påstået neutralitet, når man læser de genbrugte synspunkter han refererer til, og som uden omsvøb ligner dem, fra da han var politiker. Det ser ud til, at landbruget nu kan tilbyde at hjælpe med at rense limfjordsvandet, idet der er sat målinger i gang af det afstrømmende drænvand fra markerne. Det viser sig, at indholdet af nitrat i dette vand er langt under indholdet af kvælstof i fjordvandet. Der kommer nye tal efter en måling til februar. Landmændene er med rette glade og stolte over dette resultat. Men kære kolleger, glæd jer ikke for tidligt! I kan være sikre på, at der fra miljømyndigheder og interesseorganisationers side, herunder ikke mindst DN's, vil blive gjort alt, hvad der er muligt for at sabotere et fremkommet godt resultat. Vi skal nok heller ikke forvente applaus fra Aalborg-foreningens næstformand Thorkild Kjeldsen. Skønt med opvækst og praktikplads på landet skulle man tro, at han havde kendskab til og forståelse for erhvervets livsvilkår, men det har han for længst afsvoret. Tilbage er så at håbe på, at folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten vil støtte op om drænvandsanalyserne. Det har han tidligere her i bladet givet sin støtte til. Men det var godt nok før Folketingsvalget! Forskere har fornylig fastslået endnu engang, at Vendsyssel hæver sig langsomt op af havet; men at det allerede har givet så meget, at vandet fra 9370 Hou allerede er begyndt at strømme til Limfjorden, må man tro, når Krog skriver: "Ingen af os, der bor i Limfjordens opland". Her er en mand der forstår at belægge sine ord, og sædvanen tro tilsat en solid portion tal- og ordekvilibrisme.