Den store sparekniv er fundet frem hos kirkerne

Der er skåret 460.000 kr. i budgetterne

PANDRUP:Kirkeskatten holdes uændret på 1,15 procent i 2003 i Pandrup Kommune. Det står klart efter et møde i Brønderslev Provstiudvalg. Den store sparekniv har været fremme, idet der er skåret 460.000 kr. i forhold til de oprindelige ønsker. Det er sket på møder mellem menighedsrådene og provstiudvalget. Målet har været en uændret skatteprocent. Udskrivningsgrundlaget for Pandrup Kommune udviser en forventet stigning på ca. tre procent. Der ventes udskrevet 11.672.500 kr. i kirkeskat. - Arbejdet ved og i kirkerne har været præget af flid og foretagsomhed. En del projekter er afsluttet og nye på vej. Endnu flere står i venteposition, konstaterede formand for Brønderslev Provstiudvalg, skoleleder Ole Stevns. Ved Jetsmark kirke kunne man i efteråret tage en ny velfærdsbygning i brug. - Det er et gedigent og veldisponeret hus, som falder smukt ind i kirkens omgivelser, sagde Ole Stevns. I Hune arbejder man ihærdigt på et projekt om opførelse af en kirkelade til sognearbejde m.m., og man håber at kunne påbegynde byggeriet om et par år. Pladsforholdene for graverfunktionen ved Alstrup kirke lader en del tilbage at ønske, og menighedsrådet overvejer for tiden en løsning på dette problem. Udskiftning af en del vinduer i Ingstrup Præstegård er forestående, ligesom også vesterhuset med konfirmandstue står for, når økonomien tillader det.