Den store sparekniv er taget i brug i menighedsrådene

Store udgifter til renovering af kirker

Kirkepolitik 15. september 2002 08:00
LØKKEN-VRÅ: Kirkeskatten holdes i ro i Løkken-Vrå Kommune. Den ventes i 2003 at blive 1,34 procent, som i år. I fjor skete en forhøjelse fra 1,30 procent. Udskrivningsgrundlaget for Løkken-Vrå Kommune udviser en forventet stigning på ca. tre procent. Der ventes udskrevet 9,9 mio. kr. i kirkeskat. Her er der tale om en stigning på 4,55 procent. Der opereres med, at der modtages 3.244.036 kr. i ordinært udligningsbeløb. Der budgetteres med 300.000 kr. i ekstraordinært udligningsbeløb på grund af, at der er så mange kirker i Løkken-Vrå Kommune i forhold til indbyggertallet. 14 kirker til under 10.000 indbyggere. Der er ellers skåret 650.000 kr. i forhold til de oprindelige ønsker fra menighedsrådene. Det er sket i samråd mellem menighedsrådene og provstiudvalget. På provstiudvalgets møde kunne formanden for provstiudvalget, skoleleder Ole Stevns, oplyse, at arbejdet ved og i kirkerne har været præget af flid og foretagsomhed. En del projekter er afsluttet og nye på vej. Endnu flere står i venteposition. Man har nu påbegyndt første trin af restaureringsarbejdet ved Furreby Kirke. - Det er et omfattende arbejde må man sige, men også nødvendigt, da der efterhånden var stor fare for, at den simpelthen ville styrte sammen. Jeg vil her fremhæve, at det var ved at være sidste udkald, hvis denne smukke bygning med en så unik beliggenhed, skulle reddes. Første del af arbejdet består i at sikre den ydre skal, så fugt og vand ikke kan trænge ind med yderligere nedbrydning til følge. Dette arbejde skrider nu frem, hvilket også har været omtalt i dagspressen. Det bliver dyrt, ja, men heldigvis har man fået tilsagn om en betydelig støtte fra statslige midler. Syddiget ved Vrensted kirke er nu omlagt, og man står umiddelbart for at skulle gå i gang med udskiftning af kirkens blytag. Rubjerg kirke fylder 100 år i 2004, og her er man beskæftiget med at udarbejde forslag til indvendig renovering af kirkerummet, så det kan fremstå smukt på festdagen.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...