Den travle måned for Sortebakke Koret

NØRAGER:Den travleste måned for mange - og nisser især - er december. Denne årets sidste måned, hvor der står jul i hovedet på alle. Denne måned er også den travleste måned for Spiloppens og Sortebakkeskolens kor, "Sortebakke Koret", og hos dem står der julesange på nodepapirene. Koret har i december givet sunget ved koncerter og arrangementer rundt omkring - i Durp Kirke, vedLucia-optog på skolen, på plejehjemmet i Rørbæk og på søndag 19. december skal koret optræde på Torvet i Nørager, inden de kan holde juleferie fra tirsdag 21. december. Omkring 35 sangglade børn er med i koret, og de synger under ledelse af Mette Dam og Brian Nørgaard-Svendsen. Koret øver til hverdag om torsdagen efter skole, og deres repertoire er en blanding af nye og kendte børnesange, og i december er det naturligvis en masse gode julesange. Der sker hele tiden nye ting for Sortebakke Koret, og i årets løb har de blandt andet fået nyt logo. Det er tegnet af Rikke Erlandsen, og takket være en række lokale sponsorer og menighedsråd har koret i år også feåt nye kortrøjer og nyt el-klaver. Efter juleferien er koret klar til at tage fat på nye opgaver, og i foråret venter dem blandt andet en række koncerter i lokalområdet samt to spændende kordage én som koret selv arrangerer og én i Nibe. Traditionen tro slutter Sortebakke Koret året af med at indspille årets hits på en cd, som naturligvis også sælges til interesserede.