Lokalpolitik

Den travle politiker...

Poul Erik Lyngdorf knokler, men har stadig tid til at lukke Hals Kommune

Poul Erik Lyngdorf sidder i både Hals Byråd og sammenlægningsudvalget, en håndfuld bestyrelsesposter foruden de politisk udpegede og arbejder mere end 37 timer om ugen for fagforeningen 3F. Alligevel bruger han flere timer på den politiske front end før, men papirarbejdet er bestemt ikke hans kop te.foto: torben hansen

Poul Erik Lyngdorf sidder i både Hals Byråd og sammenlægningsudvalget, en håndfuld bestyrelsesposter foruden de politisk udpegede og arbejder mere end 37 timer om ugen for fagforeningen 3F. Alligevel bruger han flere timer på den politiske front end før, men papirarbejdet er bestemt ikke hans kop te.foto: torben hansen

HALS:Hvis du slår Poul Erik Lyngdorf (S) op på www.krak.dk, står han registreret som lærer. Men det er efterhånden nogle år siden, at fagforeningsmanden underviste på teknisk skole i Aalborg eller på ungdomsskolen og AOF, hvor den tidligere Nørrebro-dreng fra København også har huseret. Ja, faktisk har Poul Erik Lyngdorf haft så mange jobs og tillidsposter, at han ikke engang kan huske dem alle sammen, kommer han frem til, da NORDJYSKEs udsendte lige beder om at par oplysninger til hans Blå Bog i forbindelse med denne artikel. Grunden til, at vi satte ham i stævne, skyldes hans svar i en rundspørge som NORDJYSKE har foretaget i dette historiske år, hvor kommunalpolitikere står midt i en overgangsfase mellem de gamle og nye kommuner. Poul Erik Lyngdorf har dobbeltmandat - det vil sige han sidder både i det lokale byråd i Hals Kommune samt i sammenlægningsudvalget - knokler mere end 37 timer om ugen for 3F, hvor han udover at være lokalformand også sidder på 3F Aalborgs hovedkontor i Søndergade, hvor han er beskæftiget med A-kassen og vejledning. Oveni dette arbejde har han altså politiske gøremål i såvel Hals Kommune som Det Nye Aalborg. - Ja, der er nok at lave. Da vi var til det første møde efter valget, fik vi at vide, at vi godt kunne afsætte hver mandag i år til møder. Så der er jeg enten til gruppemøde, temamøde eller møde i sammenlægningsudvalget, fortæller Poul Erik Lyngdorf. Han angiver, at han i år lægger mellem 11 og 20 timer i sit lokale byrådsarbejde, hvilket er flere end han har gjort hidtil i sit virke som byrådspolitiker i Hals Kommune. - Udover det normale politiske virke som er alt lige fra møder til samtaler med folk, ja selv en øl over hækken med naboen ender som regel i politik, så er vi som bekendt i et afviklingsår. Og det er vigtigt, at vi bærer de ting, vi er glade for i Hals Kommune med ind i Det Nye Aalborg. Eksempelvis kaster vi grus på vejene i sommerhusområderne 1-2 gange om året, fortsætter denne ordning efter nytår? Vi vil jo gerne have, at serviceniveauet er lige så godt og der er mange ting, vi kan overse, hvis vi ikke er opmærksomme på alle de små lokalaftaler, vi har lavet, forklarer Poul Erik Lyngdorf som begrundelse for, at han lægger flere timer i sit lokale byrådsarbejde i år. Sammenlægningsudvalget tager 3-6 timer om ugen, hvilket er hver mandag, men i begge politiske fora er der noget, der tynger Poul Erik Lyngdorf; papirarbejdet. - Hver søndag river jeg ud af kalenderen til papirlæsning (forberedelse til mandagens møder i sammenlægningsudvalget, red.) og generelt er der meget papirarbejde. Hvis man spørger i forvaltningen om et eller andet, så kan man godt få en 300 sider med posten den næste dag, smågriner han ved tanken. - Så hvis jeg ikke får overblikket over Det Nye Aalborg, så er det min egen skyld. Poul Erik Lyngdorf er allerede i gang med at træffe afgørelser, der får konsekvenser for Det Nye Aalborg. Han føler sig ikke klædt på i samme grad som i Hals Kommune, men det bekymrer ham ikke særligt. - I dag kan jeg jo køre ud og se på forholdene, inden jeg træffer min beslutning, men jeg kan jo ikke lige smutte til Nibe og så på forholdene omkring eksempelvis en rundkørsel, ligesom folk fra Nibe ikke vil ringe til mig, hvis der er noget, de har på hjerte. Men vi skal jo ikke sagsbehandle, men træffe politiske beslutninger. Jeg håber, at det mere vil være tale om politisk håndværk i Det Nye Aalborg end kombinationen af sagsbehandling og politik som tilfældet har været i Hals Kommune. Men nærhedsprincippet ryger, erkender Poul Erik Lyngdorf. Nogen gange undrer han sig over, hvordan han får tid til det hele, men han er ikke i tvivl om, at det ikke kunne lade sig gøre uden opbakning fra familien. - Det har været et hårdt år - også rent familiemæssigt - men jeg har haft en forstående familie. De ved også godt, at jeg har ventet med mine egoistiske mål om at gå ind i politik, da jeg prioriterede børnene først, da de var små. Min kone lider da afsavn, men der er forståelse, siger Poul Erik Lyngdorf.