Retspleje

Den uendelige videohistorie

Tre års retsopgør om 60.000 kroner

HAVERSLEV:I det seneste nummer af Sælgeren, Danske Sælgeres fagblad, kan man læse om endnu en retssag med Dansk Video Duplikering (DVD) indblandet. Tidligere har NORDJYSKE skrevet om Alf Degnebolig, indehaver af Dansk Dub Studio i Hvidovre, og hans forsøg på at få betaling for at lægge lyd på 10 tegnefilm. En betaling, der beløber sig til 264.000 kroner, og som han har både byret og landsrets ord for, at han skal have. Seneste afsnit i sagen om Dansk Video Duplikering handler om Bent Jensen, der blev ansat som salgsdirektør i DVD i maj 1999, opsagt i oktober samme år og fratrådte i 30. april 2000 - uden at der blev afregnet feriegodtgørelse på cirka 60.000 kroner. Dette beløb har DVD lige siden afvist at betale Derfor har sagen, ført gennem Danske Sælgeres advokat Frank Kanlund, været omkring både byretten i Hobro og, efter DVDs anke, Vestre Landsret i april i år. Begge steder var dommen entydig. DVD skulle betale pengene til Bent Jensen. Fik pengene Han har nu efter tre års ventetid modtaget sine feriepenge fra DVD. Med rente er det blevet til cirka 97.000 kroner. - De valgte at betale. Det kom lidt uventet for os, at de havde evner og vilje til det, siger advokat Frank Kanlund til NORDJYSKE. Når han ikke havde regnet med at det ville være så nemt at få pengene, hænger det sammen med, at sagsforløbet har været usædvanligt langvarigt. - Det er ikke normalt, at en sag tager så lang tid. Normalt kører det bare i Byretten, men den blev anket, og Landsretten har jo lang berammelsestid. - Samtidig var der en masse specielle forhold. De meldte afbud til retsmøder på grund af sygdom, som vi måtte konstatere ikke passede. Det er svært at have med at gøre, konstaterer Frank Kanlund. Sygdomstilfældene betød blandt andet, at DVD ikke mødte op til et berammet ratsmøde i Hobro 2. oktober 2001. Dette møde fandt derfor først sted 11. marts 2002. Næsten to år efter fratrædelsen. Han er glad for at det lykkedes at få feriepengene. - Gudskelov lykkedes det at få pengene. Men det viser, hvordan en ganske banal sag kan blive langvarig, lyder det fra Frank Kranlund. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktøren for Dansk Video Duplikering, Kimmy Jess Christensen. Eller fra nogen anden i firmaet for den sags skyld. marp