Den virkelige verden

Havnefront:Filosoferer man lidt over overskriften "Den virkelige verden", ja, så er den jo ikke helt entydig. Her er der også tale om en opfattelse - og dem er der som bekendt mange af. Må jeg tage et uddrag af Brian Pedersens indlæg i NORDJYSKE den 31. januar, hvor der står: "Brian Pedersen har også et hip til Sæby Kommunes Bevaringsforening, som i avisen har givet udtryk for skuffelse over ikke at blive taget med på råd. Jamen, der er tale om en bevaringsforening, og på havnefronten er der tale om et nybyggeri". For god ordens skyld vil jeg blot her gengive formålsparagrafferne 1 og 2 i foreningens vedtægter: Foreningens formål er: 1. at udbrede kendskabet til og interessen for æstetiske værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber. 2. Hvor der forestår ændringer, der kan virke hæmmende, gennem forhandlinger med ejerne og/eller myndighederne at søge ændringerne tilpasset omgivelserne - det være sig en bygning, et gadebillede, havnefront, kystbillede, beplatning, overgang fra by til land, eller det åbne landskab. Arkitekten, som de benævner som arkitekten fra København, er gammel sæbynit. Du nævner, at du kun er en bonde. Jamen, vi har da ingen ambitioner om at klandre nogen for deres udgangspunkt, men vi vil til gengæld gerne i en saglig dialog uden at skulle blive udnævnt til brokrøve og lignende af politikere. Det kan vi alligevel ikke leve op til. Derimod sætter vi os ind i opgaverne og arbejder sagligt og seriøst. Må vi også lige få slået fast, at Sæby Kommunes Bevaringsforening ikke kun er repræsenteret ved formanden, men at der står en enig bestyrelse bag vore beslutninger.