Deporteret og reddet

BØGER Hans Sode-Madsen: "Reddet fra Hitlers helvede" # # # # # # Rasmus Jørgensen: "Deporteret" # # # # # # Gammel og ung beskæftiger sig med besættelsens historie. Hans Sode-Madsen er seniorforsker og højt respekteret medarbejder ved Rigsarkivet. Rasmus Jørgensen er ung og på vej til at blive respekteret. De to har netop udgivet bøger om to aspekter ved samme emne: kz-fangerne og de overlevendes hjemkomst. Omkring 5.000 danskere kom i tyske kz-lejre, andre 1.000 kom i tugthuse. Ca. 600 omkom. Sode-Madsen gør opmærksom på, at så længe samarbejdspolitikken mellem den tyske besættelsesmagt og den danske regering fungerede, blev ingen sendt til Tyskland. Det er nok væsentligt at erindre sig, når samarbejdspolitikken diskuteres. Først efter 29. august 1943 begyndte deportationerne. Rasmus Jørgensen beretter systematisk om de forskellige kategorier af kz-fanger: jøder, kommunister, politifolk, modstandsfolk, kvinder og endelig de såkaldte asociale. Sode-Madsen omtaler også de asociale, som ellers har været overset i litteraturen. Godt 400 i denne gruppe kom til Neuengamme, hvor de naturligvis var nederst i hierarkiet: plattenslagere og lommetyve kunne umuligt have høj status blandt politisk bevidste eller ideologisk skolede fanger. Hvorfor de overhovedet blev interneret? Den ariske race skulle jo renses for uønskede elementer. Og naturligvis har disse elementers familier ikke gjort opmærksom på sig selv efter krigen. De var såre uinteressante... Rasmus Jørgensen giver en detaljeret beskrivelse af lejrene, bl. a. på grundlag af nye interviews med tidligere fanger. Rigtig udmærket. Sode-Madsen har flere grunde til at skrive sin bog. Bl. a. forpligtede han sig for mange år siden over for to danske ministerielle aktører, H. H. Koch, der som 37-årig Wunderkind var blevet departementschef i socialministeriet og Finn Nielsen, Kochs nære medarbejder. Disse to samlede under arbejdet et større arkiv, overlod det til Sode-Madsen, som nu betaler sin gæld til de to. En af de vigtigste pointer – hvis ikke den vigtigste – er, at den svenske grev Bernadottes rolle i hjembringelsen af kz-fangerne er overvurderet. Faktisk var hjemtransporten begyndt fire måneder inden grev Bernadotte gik i gang, og den skete i udlånte DSB-busser og i busser fra private rutebilejere landet over. De utallige Røde Kors-pakker, der reddede livet for både danske og norske internerede, var organiseret og finansieret af det danske socialministerium. Sode-Madsen antyder, at grev Bernadotte fik lovlig megen opmærksomhed qua slægtsskabet med dronning Ingrid. Man kritiserer ikke den kongelige families slægtninge. Hans Sode-Madsen punkterer nogle myter og kaster nyt lys over en betydningsfuld indsats. Han har skrevet en særdeles læseværdig bog. Per PilekjærkulturA@nordjyske.dk Hans Sode-Madsen: "Reddet fra Hitlers helvede. Danmark og De Hvide Busser 1941 - 45". Ill. 300 sider, 299 kr. Aschehoug Rasmus Jørgensen: "Deporteret. Beretningen om de danske kz-fanger". Ill. 256 sider, 249 kr. Jyllands-Postens Forlag