EMNER

Deprimerende

Jeg lovpriste Birthe Rønn Hornbech i gårsdagens avis, stadig med rette, men dog så prompte og hurtigt, at jeg ikke fik efterspillet med.

To timer efter statsministerens efter min mening venlige irettesættelse forelå så mørkemændenes komplot: Forbud mod religiøse og politiske symboler i dansk retssal. Loven er som sådan ”fornuftig” nok. Dens tilblivelse er en skandale, og dens hensigt en katastrofe for dansk åndsfrihed. Loven lovgiver for en ud i fremtiden hypotetisk tilstand, som alene har fået nærværende realitet i kraft af Dansk Folkepartis smædekampagne over for Dommerstyrelsens klarlæggelse af reglerne i danske retssale. Dens åbenlyse hensigt er at diskriminere jurister, der efter nøje udvælgelse kunne udnævnes til dommere alene på deres faglige og personlige kvalifikationer, men som privat bekender sig til muslimsk tro og bærer (muligvis) et tørklæde! Muslimer kan altså af sindelagsmæssige grunde trods en dansk uddannelse og karriere inden for juraen og trods en skarp bedømmelse og udvælgelse ikke blive dommere i en dansk retssal. Mørkemændene i dette komplot er ikke mindst justitsminister Lene Espersen, der til enhver tid går ind for forbud og strengere straffe og tvivlsomme hjemsendelser. Jeg er næsten ved at tro, at selveste statsministeren fik armen bøjet om i koordinationsudvalgets møde. Hvordan kan han sige til pressen, at det ”stærkt uheldige” ved Hornbechs fremgangsmåde var at udtale sig på et tidspunkt, hvor regeringen sonderede terrænet, og så to timer senere meddele gennem justitsministeren, at beslutningen er truffet? Hvad er der foregået på dette koordinationsudvalgsmøde? Man har selvfølgelig ikke turdet trodse Dansk Folkeparti. Sådan bøjer magten retten! Det havde været skønt, hvis Birthe Rønn Hornbech dog var justitsminister i dette land. Så havde der været en vis garanti mod det uskønne lovtrækkeri, der foregår. Dansk Folkepartis næste skridt bliver uden tvivl, at lærere og pædagoger, der opdrager og underviser dette lands børn til kompetente danske borgere, skal gennemgå en sindelagstest. Jeg spørger: Hvor er friheden henne i det moderne Danmark? Mørkemændene slukkede lyset – endnu en gang!