Lokalpolitik

Deputation tilfreds med foretræde

Folketingsmedlemmer spurgte til, om nordjyderne står bag ønsket om en tredje Limfjordsforbindelse

KØBENHAVN:En nordjysk trio måtte i går på Christiansborg bruge en del af deres tilsammen 30 minutters foretræde for to folketingsudvalg til at dokumentere, hvorfor der efter deres mening er nordjysk forslag bag ønsket om en tredje Limfjordsforbindelse. Det var regionsrådsformand Ulla Astman (S), kommuneformand Egon Pleidrup (S) og teknisk rådmand Marian Nørgaard (V) fra Aalborg, der sammen præsenterede trafikudvalget og erhvervsudvalget for deres ønsker. - Vi forstod, at Borgerlisten i Aalborg Kommune havde skrevet til folketingsmedlemmerne, at der ikke var enighed om, at forbindelsen skal gå via Egholm. Men vi fik så opklaret, at det er der, eftersom alle borgmestre og regionsrådsformanden står bag, siger Marian Nørgaard. Samtidig fik hun og de to kolleger fortalt folketingspolitikerne i de to udvalg, hvorfor den ekstra forbindelse er så vigtig for Nordjylland. Alt sammen på de 15 minutter, som der er til rådighed, når udvalgene modtager en deputation. - Jeg er glad og tilpas. Jeg tror på, at vi får penge til en VVM-undersøgelse, og når det er på plads, så håber og tror jeg, at der bliver sat penge af til en tredje Limfjordsforbindelse, siger hun. De tre nordjyder argumenterede også for, at vejforholdene fra Thy og sydpå bør forbedres, og at jernbanenettet nord for Limfjorden heller ikke må glemmes. Klar og præcis argumentation Forhandlingerne om infrastruktur-planen begyndte for alvor i onsdags, og der er lagt op til, at de afsluttes inden månedens udgang. Transportminister Lars Barfoed (K) signalerede allerede onsdag i Folketingets spørgetid, at det efter hans mening ikke kan komme på tale i aftalen at afsætte penge til anlæggelse af en tredje Limfjordsforbindelse. Trafikordførerne for Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale mener imidlertid noget andet. Beslutningsgrundlaget i form af især den såkaldte VVM-redegørelse - en redegørelse for projektets virkninger på miljøet - er ganske vist endnu ikke færdigt. De tre partier mener, at VVM-redegørelsen bør laves færdig, men ikke kun det: - Vi knokler på for, at der i aftalen også afsættes penge til at gå i gang med at anlægge en ny forbindelse. De tre nordjyder var meget præcise og klare i argumentationen for, at der bør træffes en beslutning om at gå i gang nu, siger Socialdemokraternes trafikordfører, Magnus Heunicke. Socialdemokraterne mener, at de 15 mia. kr. i regeringens udspil, der ikke på forhånd er båndlagt, ikke rækker til alle de projekter, det vil være fornuftigt at gå i gang med. - Alene en ny Frederikssund-motorvej, som mange gerne vil have, sluger 10 af de 15 mia. Så regeringen bør i den aktuelle krise gøre, som Nyrup gjorde i halvfemserne, og som Obama nu gør i USA: Sætte flere penge af til offentlige investeringer, fastslår Magnus Heunicke. Bredt funderet ønske Kim Christiansen, der er Dansk Folkepartis trafikordfører, føler sig efter den nordjyske delegations besøg bestyrket i, at en tredje Limfjordsforbindelse er et "meget stort og bredt funderet nordjysk ønske". - Jeg tager alle ønskerne med videre. I første omgang vil jeg nok prøve at sikre, at vi får gjort VVM-redegørelsen færdig. Så kan vi eventuelt derudover reservere nogle penge til senere at gå i gang med anlægsarbejderne, siger Kim Christiansen. Enhedlsisten udelukket Enhedslistens trafikordfører, Per Clausen, kritiserer Socialdemokraterne og De Radikale for, at de nu vil inddrage en tredje Limfjordsforbindelse i forhandlingerne. - Dermed bryder de totalt med målsætningen om, at trafikinvesteringsplanen skal medvirke til, at CO2-udslippet reduceres ved, at der flyttes trafik fra den individuelle til den kollektive trafik, siger Per Clausen. Han fastslår, at der ikke er noget behov for en tredje Limfjordsforbindelse. Hvis dén kommer med i planen, får vi igen en trafikplan, hvor flere motorveje og mere biltrafik bliver det centrale, mener Per Clausen. - Omvendt giver det i dette lys mening, at Enhedslisten er blevet udelukket fra forhandlingerne om den ny trafikplan. De andre partier vil åbenbart helst forhandle uden at blive konfronteret med vores krav om en konsekvent opprioritering af den kollektive trafik og et stop for investeringer i unødvendige og skadelige motorveje, siger Per Clausen.