Der arbejdes med ide om ny børnehave ved Arena Nord

FfI Håndbold ønsker pasningsmuligheder

FREDERIKSHAVN:- Vi står jo ikke ligefrem og mangler en ny børnehave, mens børnetallet falder, men vi tror på, at vi skal udvikle vores dagtilbud med valgmuligheder ved at tilbyde børnehaver med forskellige udfoldelsesmuligheder - sådan som vi blandt andet ser det med land- og skovbørnehaver. Sådan lyder det fra børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen fra Frederikshavn kommune. Hun bekræfter, at en gruppe af mennesker, der arbejder med udviklingen af det kommende Arena Nord, har en ny idrætsbørnehave med inde i billedet, men Lis Rom Andersen understreger samtidig, at kommunen hverken har sagt ja eller nej til ideen. - Det vil være tale om langsigtet planlægning, og så langt er vi slet ikke endnu med projektet, men det er korrekt, at vi har fået en henvendelse fra FfI Håndbold om at etablere en børnehave i tilknytning til Arena Nord, siger børne- og kulturdirektøren. Idrætslegeplads Hun ser umiddelbart store muligheder i et samarbejde mellem det kommende kongres- og idrætscenter, Arena Nord, og kommunens dag- og fritidsinstitutioner. - Vores plan er så langt, at vi arbejder med rummelighedsprincipper, der blandt andet går ud på, at give mere plads til såvel dagplejerne som skolefritidsordningerne. På den måde skulle det blandt andet afhjælpe pladsproblemerne i Ørnevejens SFO - ligesom det forhåbentlig skulle give børnene en god kontakt til Arena Nord, hvis de for eksempel sammen med SFO benytter sig af den planlagte idrætslegeplads. På den måde vænner de sig til at komme der og er i kontakt med byens foreningsliv, siger Lis Rom Andersen. Pædagogisk I den plan ligger et samarbejde, der endnu ikke helt er på plads, da der skal være gensidige forpligtende aftaler mellem de involverede partere. Det betyder blandt andet, at kommunen skal lave aftaler med de instruktører, der er på lønningslisterne hos byens foreninger, samt de frivillige i foreningerne. - Fra kommunens side indgår vi i samarbejdet med Arena Nord på de områder alene ud fra et pædagogisk synspunkt - og ikke af hensyn til om vi skaffer flere penge til det kommende center, understreger Lis Rom Andersen.