Der arbejdes på indholdet i ny skole

Medarbejder, politikere og skolebestyrelser høres om forslag til ledelsestruktur og værdigrundlag for en ny Hadsund skole

Skolevæsen 18. september 2002 08:00
HADSUND: Selv om opførelsen af en ny skole i Hadsund endnu ikke er helt på plads, så har medarbejdere på Hadsund og Visborg skoler sommeren igennem været involveret i udarbejdelsen af forslag til en ny ledelses- og organisationsstruktur - samt et værdigrundlag - for skolen. Arbejdet blev sat i gang af det kommunale økonomiudvalg i april og er nu kommet så langt, at forslagene er klar til at blive sendt til høring hos de berørte parter. Ifølge kommunaldirektør Bo Nielsen lægger forslagene op til, at man diskuterer "de forbudte områder" - blandt andet om den kommende skoleleder skal være en lærer eller en administrator, og om vedkommende skal ansættes for et fast åremål. I øvrigt lægges der op til, at den nye skoleleder skal ansættes engang i foråret 2003, sådan at der bliver, hvad Bo Nielsen betegner som en rimelig overlapningsperiode, inden Jan Michno fratræder som skoleleder pr. 1. august. Jan Michno meddelte i marts, at han ønskede at forlade sin nuværende stilling. De "forbudte områder" gælder også indretningen af den nye skole, hvor man sysler med idéer om ikke at indrette et traditionelt lærerværelse, men i stedet børnefri trivsels- eller velfærdsrum til de omkring 100 medarbejdere. Struktur-arbejdsgruppen fremlægger også planer om en afdelingsopdelt skole, der ikke følger den gængse opdeling - af pægagogiske årsager peger man således på, at 3. klasserne skal tilhøre mellemgruppen og ikke som nu indskolingsafdelingen. Der har også været arbejdet på at udarbejde "et solidt fundament og fælles mål for den nye skoles ansatte, som de er enige om at arbejde for", siger Bo Nielsen, der udtrykker håb om, at forslagene vil blive grundigt debatteret i de fora, de bliver lagt frem. Det bliver både i de politiske udvalg, hos medarbejderne og i skolebestyrelserne, der endnu ikke har været inddraget i processen. Hvad angår selve skolebyggeriet, så afventer kommunen svar fra Indenrigministeriet vedrørende låneansøgninger, alt imens man i disse dage har møde med de i alt 11 firmaer, der har vist interesse for at stå for opførelsen af en ny skole og ombygningen af den eksisterende. Inden udgangen af måneden har kommunen valgt de fem, der skal arbejdes videre med.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...