Lokalpolitik

Der bliver hørt - men bliver der lyttet?

Over 500 har allerede ytret sig om en tredje Limfjordsforbindelse. Om 13 dage mister du din indflydelse på placeringen af en ny linieføring. Deltag i afstemningen

AAU-eksperter retter en sønderlemmende kritik af VVM-redegørelse om den 3. Limfjordsforbindelse.

AAU-eksperter retter en sønderlemmende kritik af VVM-redegørelse om den 3. Limfjordsforbindelse.

Om 13 dage udløber almindelige nordjyders formelle mulighed for at påvirke, hvor en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg skal placeres. Om 13 dage er det op til politikerne i Folketinget, om der skal laves en ekstra tunnel ved den nuværende, en ny motorvej via Lindholm eller en ny motorvej via Egholm. 27. juni - for 53 dage siden - sendte Vejdirektoratet en såkaldt VVM-redegørelse i høring. I den beskrives disse tre mulige løsninger. Ifølge den store danske ordbog betyder høring "myndigheders pligt til at gøre berørte personer bekendt med bestemte oplysninger i en sag, inden der træffes afgørelse". Dét må man sige, at myndigheden, in casu Vejdirektoratet, har gjort. Ganske vist er de over 1100 sider, hvoraf langt de fleste kun kan læses på nettet, hård kost for mennesker, der ikke til hverdag beskæftiger sig med slige sager, og materialet blev tilmed offentliggjort i/op til den periode, hvor de fleste holder sommerferie. Men formalia er tilsyneladende overholdt. Berørte personer er gjort bekendt med oplysningerne. Flest imod en vestforbindelse For mange almindelige mennesker ligger der imidlertid i ordet "høring" ikke kun en myndighedspligt til at informere, men også at de ytringer, informationen måtte udløse, rent faktisk bliver hørt. Ikke at beslutningstagerne nødvendigvis retter sig efter det, der står i høringssvarene, for det er en anden sag. Men skal det give mening at tale om høring, må nogen - beslutningstagerne - i det mindste lytte efter, hvad andre - borgerne - siger. En politiker skrev forleden til en borger, der søgte at afæske ham og andre en holdning: "Kun de "religiøse", mod hvem ingen argumenter virker, fastholder en østløsning, flertallet er helt klart for en vestlig linjeføring, uanset om vi snakker lokalt eller regionalt, så det er sådan det bliver." Det er muligt, han har ret i, at det ender med en vestlig linjeføring. At det er sådan, det bliver. Foreløbig har Vejdirektoratet modtaget over 500 høringssvar. Langt de fleste argumenterer imod en vestforbindelse. Men derfor kan det sagtens ende med en vestforbindelse! Fire standardsvar En borgerbevægelse - som er imod en vestforbindelse - har på sin hjemmeside lagt fire standard-høringssvar, som borgere, der er enige, kan kopiere og sende ind med deres eget navn under. Der er fire varianter af skabelonen, alt efter om ens hovedsynspunkt er: "De vestlige linjer er katastrofale for skoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter", "de vestlige linjer ødelægger boligkvarterer og skaber nye flaskehalse uden at gavne erhvervslivet", "de vestlige linjer er for støjbelastende" eller "de vestlige linjer ødelægger bynær natur". Værs'go. Vælg selv, kopier og send. Bevægelsen er stiftet i afmagt over, at ingen andre gjorde noget, af en jurist, der ved lanceringen klart sagde, at hun ikke kunne drømme om at blive aktiv i et politisk parti - det havde hun ikke tid til. Hverken hun eller dem, der har gjort hende selskab, bør skoses for deres initiativ. Tværtimod. For de har sat flere hundrede aalborgensere i stand til at afsende et særdeles formfuldendt høringssvar. Men samtidig rejser initiativet det spørgsmål, om vi virkelig har fået skabt et demokrati, hvor mange menneskers eneste mulighed for at deltage i en offentlig høringsproces består i at vælge ét af fire standardsvar, som andre har skrevet, og indsende det, de er mest enige i. Og hvor megen vægt har i den sidste ende hundredvis af måske stort set identiske høringssvar? Er de folkevalgte klar til at høre? Eller har de allerede lagt sig fast? S-SF mere skeptiske Afgørelsen ligger hos dem, vi inden for nogle måneder eller uger vælger til Folketinget. Det bliver dem, der skal drage konklusionen på høringen. Og dem, der skal finde pengene, hvis der skal komme en tredje Limfjordsforbindelse. Selv om trafikaftaler på Christiansborg normalt indgås hen over midten, og et eventuelt regeringsskifte altså ikke i denne forbindelse skulle gøre den store forskel, er det bemærkelsesværdigt, at mens den nuværende transportminister fremstår stærkt forhippet på at få en Egholm-løsning grydeklar til efterårets trafikforhandlinger, har både Socialdemokraterne og SF's trafikordførere signaleret, at efter deres mening er der ikke nødvendigvis penge til en tredje Limfjordsforbindelse her og nu. Så høringen om linjeføringerne slutter 31. august. Men derefter begynder kampen om pengene. Den vil naturligt nok blive fulgt med ekstra stor opmærksomhed i Aalborg Kommune. Ikke kun fordi det er her, forbindelsen i givet fald skal ligge og - i større eller mindre omfang - vil komme til at påvirke mange menneskers hverdag. Siger Folketinget ja til en af de vestlige løsninger, får Aalborg også - som en ikke uvelkommen sidegevinst - løst et årelangt problem med til- og frakørselsveje ved City Syd, handelsområdet syd for Skalborg Bakke, som kommunen har ladet vokse og vokse uden helt at lade infrastrukturen følge med. Men, siger kritikerne, nu er det vel ikke sådan, at flertallet i Aalborg sluger en vestløsning med dé indgreb, det indiskutabelt vil medføre, for på kort sigt at spare kommunekassen for en udgift på 100 mio. kr. til at udbygge vejene til og fra City Syd? På et fællesmøde 5. september skal magistraten og teknisk udvalg i Aalborg afgøre, hvordan kommunen skal håndtere VVM-redegørelsen. Bliver udgangen, at den skal drøftes i det samlede byråd, sker det 12. september - Vejdirektoratet har forlods accepteret, at kommunen først da forholder sig til spørgsmålet. En afstemning i byrådet, hvor SF og flere socialdemokrater er betænkelige ved Egholm-løsningen, kan blive tæt - og det kan blive afgørende for projektets videre skæbne. Hvis Aalborgs officielle talerør sender et svar, hvor 16 mener det ene og 15 det modsatte, øger det formentlig ikke muligheden for at få statspenge til hverken den ene eller anden løsning.