Ældreforhold

Der bliver kamp om plejepersonale

Arbejdsstyrken falder, og der bliver mange flere over 80 år

Lene Nielsen er ældreforvaltningens uddannelseskonsulent, der skal tilbyde de ansatte uddannelse og kurser. Foto: Bent Bach

Lene Nielsen er ældreforvaltningens uddannelseskonsulent, der skal tilbyde de ansatte uddannelse og kurser. Foto: Bent Bach

Det bliver i høj grad arbejdskraften, der bliver konkurrence om indenfor ældreplejen i de kommende årtier. Sidst i det gamle år sagde direktør Vibeke Haaning fra Blæksprutten, at hun havde en ambition om at få fat i en større del af arbejdet i hjemmeplejen end de 20 pct. hun i øjeblikket har i Hjørring kommune. - Konkurrencen bliver ikke på kunderne, men på arbejdskraften, idet det bliver afgørende, at man kan løse opgaven. Det er sådan, at arbejdsstyrken falder med 20 pct. frem til 2049, siger ældrechef Leif Johannes Jensen. I Hjørring Kommune arbejder i øjeblikket seks firmaer, hvoraf 90 pct. af arbejdet udføres af Blæksprutten. - Det er den enkelte borger, der træffer sit valg med hensyn til, hvem de ønsker at bruge, men det er kommunen, der visiterer de ældre, der er berettiget til hjælpe, siger Leif Johannes Jensen. Passer på de ansatte Ældrechefen fortæller, at antallet af ældre over 80 år frem mod 2049 vil stige med 150 pct., så der fra at være 3200 ældre over 80 år i dag i 2049 vil være 8000. Med et fald i arbejdsstyrken er det altså om for kommunen at passe på arbejdskraften. - Derfor har vi også i 2008 forsøgt ikke at skaffe os af med en arbejdskraft, siger Leif Johannes Jensen. Han erkender, at kommunen ikke har de store muligheder for i fremtiden at lokke personale til med ekstra store lønningsposer. - I stedet er vores strategi at sørge for, at medarbejderne får et job, der giver mening. Vi sørger for kompetenceudvikling, som giver en oplevelse af, at i Hjørring Kommune går de ikke i stå, og at det giver nogle karrieremuligheder, siger Leif Johannes Jensen. Hjørring Kommunes uddannelseskonsulent på ældreområdet, Lene Nielsen, har en helt central rolle, når de mange ansatte fastholdes med ny viden, og når der skal rekrutteres nye medarbejdere til området. Der uddannes på mange niveauer - det er lige fra den ufaglærte husassistent, der tilbydes uddannelse, til sygeplejersker, der får tilbud om såvel diplom som masteruddannelser. Ældreforvaltningen er i virkeligheden en stor kursusvirksomhed. For eksempel gennemgik 478 medarbejdere på plejecentrene sidste år et en-dagskursus i brugen af de bærbare computere, kaldet pda'er, ligesom 1500 medarbejdere indenfor området har været på en uges forflytningskursus. I øjeblikket er 600 medarbejdere på plejecentrene ved at få kurser i det såkaldte leve-bo-miljø-koncept. Lene Nielsen har et tæt samarbejde med såvel sygeplejeskolen som Sosu-Nord. - I år er optaget på social- og sundhedsskolen øget. Hjørring Kommune har 84 social- og sundhedshjælpere i praktik og 19 assistentelever plus et antal af regionens elever. Dertil kommer, at vi har 44 sygeplejestuderende i praktik, fortæller Lene Nielsen. - Heldigvis får vi ansøgere nok, og kvalificerede ansøgere. Jeg vil gerne, at vi i Hjørring skal blive kendt for at være et godt uddannelsessted. Kommunen har brug for de medarbejdere, som vi uddanner. Og de skal være dygtige, for de er vores frontkæmpere i forhold til kommunens ældre, siger Lene Nielsen.