Lokalpolitik

Der bliver langt mellem nye ansigter efter valget

NORDJYLLAND:Der bliver langt mellem de nye ansiger, når byråd og kommunalbestyrelser i landsdelens 11 kommende storkommuner udpeges i november. Normalt udskiftes tæt ved 40 procent af medlemmerne ved hvert valg - denne gang kan tallet bliver så lavt som 15 procent, det vil sige omkring hver sjette. Det forudser lektor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet. Som kommunalforsker har han fulgt udviklingen på Bornholm, der allerede for nogle år siden blev lagt sammen fra fem små til én større kommune, og han kalder valget i november for både spændende og svært at forudsige. - Normalt genopstiller henved 80 procent, men det bliver formentlig langt færre. Alligevel vil der være flere erfarne kandidater, for der bliver jo betydeligt færre pladser at konkurrere om - og det vil alt andet lige gøre det langt sværere for nye at komme ind, siger han. Efter konstant fremgang i mange årtier er antallet af kvindelige byrådsmedlemmer stagneret omkring 27 procent ved de seneste to valg: - Og det store spørgsmålstegn er kvinderne. Jeg tør ikke gætte på præcis, hvad der sker, men mange steder vil hensynet til en bred geografisk dækning formentlig veje tungere end hensynet til at få stillet kvinder op. Det samme kan ske med unge kandidater. Jeg synes, at advarselslamperne bør begynde at blinke, lyder det fra Ulrik Kjær. En undersøgelse, som Tina Kjær Bach, Aalborg Universitet, i fjor lavede for Ligestillinsafdelingen under Socialministeriet viste, at forklaringen på den beskedne kvindeandel ofte stikker et lag dybere end selve valget: Kvinder bliver nemlig valgt i lige så stor udstrækning som mænd - når de først er stillet op. Men det kniber i udpræget grad for partier og lister at rekruttere kvindelige kandidater. Mænd over 50 fylder godt op i partiforeningerne, og så kan det knibe med at finde kvindelige emner. En vigtig faktor til at sikre flere kvinder i byråd og kommunalbestyrelser vil være en ændret mødekultur, mener lektor Ann-Dorte Christensen fra forskningscentret FREIA ved Aalborg Universitet: - De fleste møder ligger efter normal arbejdstid, og det er svært at kombinere med et normalt familieliv, hvis man har ansvaret for børn. Modsat er det i Folketinget, for det regnes som et rigtigt arbejde. Tæt på 40 procent af medlemmerne i Folketinget er kvinder. Ganske anderledes ser det ud i mange kommuner: Eksempelvis udgør kvinderne kun tre ud af 12 socialdemokratiske medlemmer i det nuværende Aalborg Byråd. En af de tre, Mai-Britt Iversen, varslede tidligere på året, at hun ville sætte fokus på den underrepræsentation - og noget kunne tyde på, at en aktiv indsats faktisk virker. I hvert fald står der kvindelige navne ud af seks af de øverste 12 pladser på listen til valget i november, som partiet netop har offentliggjort. Kvinder er endda også placeret som nummer 13 og 14.