Lokalpolitik

Der bliver satset på kultur- og fritidsmulighederne

BRØNDERSLEV:Der vil i den kommuneplan, som Brønderslev Byråd skal i gang med, blive fokuseret meget på kultur- og fritidsmulighederne. Det fortæller borgmester Jens Arne Hedegaard (V) efter et temamøde i byrådet, hvor kommuneplanen var på dagsordenen. Jens Arne Hedegaard oplyser, at strategi-oplægget snart bliver fremlagt til debat og vedtagelse i byrådet. - I maj havde vi et seminar omkring kommuneplanen. Jeg kan sige, at det kræver mod af os som politikere at kunne opfylde mange af disse ønsker. Mod til dermed også at vælge nogle ønsker fra og på den måde skuffe nogen. Jens Arne Hedegaard siger, at når der satses på kultur- og fritidsmuligheder, skyldes det, at disse områder betyder meget for borgerne. - Det oplever vi igen og igen. Dels behøver vi blot at tænke på os selv, og hvor meget, vores sparsomme fritid betyder for os. Dels viser en række forskellige undersøgelser samstemmende, at en udbygning af kultur- og fritidsmuligheder er et af de bedste kort at have på hånden, når det handler om at tiltrække nye borgere. - Vi lever i et samfund, der stiller krav om oplevelser - og det er vel at mærke ikke kun den unge generation. Mulighederne for oplevelser bliver grundigt undersøgt, når en familie drøfter, om den skal flytte til en by eller blive boende, hvor den bor. - Vi har en enestående mulighed, fordi vi kan tilbyde et bredt spektrum af fritids- og kulturmuligheder. Samtidig er vi en kommune, der ligger tæt på Aalborg. Der er kun 20 minutter fra Brønderslev til opera i Aalborg Hallen, eller hvad man nu har lyst til at bruge storbyen til, sagde Jens Arne Hedegaard.