Lokalpolitik

Der bør være et forsyningsudvalg

Ole Lysgaard Jensen frygter, at politikere vil hæve varmepris for at får penge i kassen

BRØNDERSLEV:- Det er en noget selvmodsigende debat, der forgår vedrørende udvalgsstrukturen i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det mener formand for forsyningsudvalget i Brønderslev Kommune, Ole Lysgaard Jensen (V). - Det er åbenbart et kæmpe-problem for nogle politikere at opretholde et selvstændigt forsyningsudvalg. - Forsyningsudvalget varetager allerede brugerfinansierede opgaver som vand, varme, spildevand og renovation, og er derfor også brugerfinansieret. Det vil sige aflønning af udvalg, og de ansatte betales fuldt ud af forbrugerne og belaster på ingen måde den kommunale administration. - Derimod har man tilsyneladende ingen problemer med at oprette hele tre nye skattefinansierede udvalg - et fritids- og kulturudvalg, et beskæftigelsesudvalg samt et planlægnings- og udviklingsudvalg. - Det er tre udvalg, som alle medfører øgede kommunale administrationsudgifter, hvis det er den slags holdninger, der skal være grundlaget for driften af den nye kommune, så er den eneste ændring, der sker fra 2007, at vi går fra at være to fattige kommuner til at være én fattig kommune. - Det fremgik af NORDJYSKE Stiftstidende 14. oktober, at Dronninglund Kommune går ind i fællesskabet med en negativ kassebeholdning på ca. 10 mio. kr., hvis beløbet er korrekt, har man fra Dronninglund Byråd leveret det bedste argument for fortsat at have et selvstændigt forsyningsudvalg, så man ikke risikerer, at svage politikere fristes til at hæve taksterne for at styrke kassebeholdningen. - Men det havde nok været lettere at vinde forståelse i Dronninglund Byråd for et selvstændigt forsyningsudvalg, hvis vi fra Brønderslev Byråd havde meldt det klart ud fra starten, i stedet for at komme med det her i elvte time.Ole Lysgaard Jensen understreger, at fakta er, at han stod meget alene på de to fælles byrådsseminarer henholdsvis i Brønderslev 31. marts og på Try Landbrugsskole 28. april om at bevare forbrugernes eget udvalg. - Derfor er jeg meget tilfreds med borgmester Jens Arne Hedegaards klare udmelding i NORDJYSKE Stiftstidende 15. oktober. Det burde være sket for længe siden, udtaler Ole Lysgaard Jensen.