Lokalpolitik

- Der burde være en overtagelsespligt

SÆBY:- Jeg lægger ikke op til ulovligheder, men vi burde kunne pålægge Danish Crown pligt til at overtage naboejendomme, hvis værdi forringes i forbindelse med slagteriets udvidelser. Det sagde det socialdemokratiske byrådsmedlem Brian Pedersen, da byrådet behandlede den lokalplan, der sikrer slagteriet udvidelsesmuligheder, men som samtidig bringer nabo-husejere i klemme. - Vi har fået at vide, at det er direkte ulovligt i en lokalplan at pålægge en virksomhed en overtagelsespligt, tilføjede Brian Pedersen. Sådan burde det ikke være. Hvis huse falder i værdi, fordi en nabovirksomhed bygger og udvider sin produktion, burde loven give mulighed for at pålægge overtagelsespligt. - Jeg forstår ikke, at det virkelig er blevet sådan, fortsatte Brian Pedersen. For da Sæby Byråd i 1992 vedtog en lokalplan for slagteriet - det er den, der nu afløses af en ny - hed det i det lokalplanforslag, der blev sendt ud i offentlig høring: ”Såfremt Danish Crown ikke inden lokalplanens endelige godkendelse skriftligt har tilkendegivet over for Sæby Kommune, at private ejendomme i to delområder overtages på forlangende, forbeholder Sæby Kommune sig ret til at reducere lokalplanens område-afgrænsning”. - Så virker det da besynderligt, at vi ikke kan gøre noget tilsvarende nu. Borgmester Folmerhansen (V): - Situationen er ikke den samme. Det, Brian Pedersen henviser til, er en passus, der var med, da lokalplanforslaget i 1992 blev vedtaget udsendt i offentlig høring. Forslaget, vi behandler, har været i høring. I sit indlæg fastslog Brian Pedersen i øvrigt: - Vi skal være her alle. Både slagteriet og dets naboer skal behandles ordentligt. Tommy Thomsen (T) fandt, at der i forhold til virksomhedens størrelse er forbavsende få klager over slagteriet og tilføjede; - Naboer til slagteriet har ved tidligere lejligheder får den rigtige pris for deres huse. Det venter jeg da vil fortsætte. Finn Jacobsen (V): - Der vil altid være tale om en balancegang mellem en virksomhed og de borgere, der berøres. Det er tekniske forhold, vi skal tage stilling til i forbindelse med lokalplanen i dag. Flemming Sten (K): - Jeg håber, at de berørte lodsejere bliver rimeligt tilgodese, og at slagteriet lever op til dets gode ry.