Frederikshavn

Der bygges om

FREDERIKSHAVN:Spar Nord Bank i Frederikshavn er omdannet til en sand byggeplads. De næste fem uger sørger håndværkerne for, at den gamle sparekasse får helt nye lokaler at byde på. Det er en gennemgribende renovering, der omfatter både gulv og loft, og derfor er man nødt til at arbejde sig etapevis frem. I første omgang er hele det nederste lokale ryddet - med undtagelse af de tre skrankearbejdspladser. Håndværkerne er godt igang bag plastic'en med at nivellere gulvet ud, så det nye trægulv kan blive lagt på. Og når det er klar, flytter man ned i det lokale og går igang med de resterende storrum. - Vi følger den nye indretningsplan, som betyder, at vi fremover vil betjene vore kunder i mødelokaler og ved cafeborde - og ikke som i dag ved vore egne skriveborde. Vi tror det er en bedre form, som åbner Spar Nord Bank på en anden måde, end tilfældet er i dag, siger privatkundechef Jan Christoffersen. Medarbejderne kan alle se frem til nye arbejdspladser, idet der indkøbes hæve-sænkeborde til alle ansatte. Kort efter ombygningen er fuldført, går turen til Strandbyafdelingen, som får en lignende overhaling.