Lokalpolitik

Der bygges som aldrig tidligere

BRØNDERSLEV:Brønderslev synger ikke med på sangen om, at udviklingen i Nordjylland går den forkerte vej. Tværtimod bliver der bygget som aldrig før. Hele 9000 kvadratmeter er der bygget, og det er bare toppen af isbjerget. For der bygges videre - både til private og til virksomheder. Antallet af solgte kvadratmeter er 30.000. Ifølge formanden for Brønderslev Erhvervsudvikling, Arne M. Jensen, er det ikke mindst erhvervsstrukturen i Brønderslev, der gør sig positivt gældende. - Brønderslev har mange små og mellemstore virksomheder. Og det er dem, der bygger de mange nye kvadratmeter i vores industriområder. Og at de skaber vækst støttes jo blandt andet af tallene i Det Nordjyske Konjunkturbarometer. Det er noget, Brønderslev vil satse på i fremtiden. Og blandt andet derfor er vi også i gang med at bygge en ny udviklingspark. Her kan iværksættere gå sammen i et fællesskab og på den måde støtte hinanden. Arne M. Jensen peger også på, at et godt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. - Vi har en god dialog kommune og erhverv imellem, og vi prøver sammen på at skabe de rette vækstbetingelser. Også i kommunens tekniske forvaltning mærker man, at der er travlhed. Mange lokalplaner går i disse måneder igennem planlæggernes hænder. Og salget af boliggrunde til private går i øjeblikket så stærkt, at der er fare for, at udbuddet er for lille. Blandt andet er der kun tre tilbage af de 19 byggegrunde, der i foråret blev udbudt til salg i sydbyen. Og i Brønderslev mærker man efterspørgslen udefra. Der er en stigning i antallet af henvendelser fra borgere uden for Brønderslev Kommune. Ud af 22 solgte byggegrunde i 2004, bliver en tredjedel købt af borgere bosat uden for kommunen på købstidspunktet. Og det er en stigning, som kommunen venter vil fortsætte, fortæller teknisk chef Asger Nielsen.