Børnepasning

Der er allerede et hus for børn og unge

Politikernes planer med B & U Gården kom helt bag på bestyrelse, forældre og personale

SKAGEN:Forældrene er forvirrede, og pædagogerne ryster på hovedet. Op mod 60 forældre til børnehave- og klubbørn deltog forleden aften i et møde om situationen på Børne- og Ungdomsgården. Efter planerne skal børnehaven lukkes, og om halvandet år skal der indrettes et ungdomshus. - Den 20. januar fik vi på et møde besked på at opsige personalet. Driftsoverenskomsten med KFUM’s Sociale Arbejde var opsagt fra kommunens side. Vi fik ingen forklaring, fortæller Poul Møller, der er formand for bestyrelsen for Børne- og Ungdomsgården Sct. Laurentius. Den 11. februar, tre uger senere, traf børne- og kulturudvalget beslutning om at indrette et ungdomshus under ungdomsskolen i huset. Det kom helt bag på bestyrelse, forældre og personale i Børne- og Ungdomsgården. - Vi havde absolut intet fået at vide. Den organisationsplan, der ligger til grund for beslutning, har vi selv måttet rekvirere, fortæller afdelingsleder for børnehaven, Lene Marie Pedersen. - Nu skal huset indrettes med et kontor til ungdomsskoleinspektøren og en sekretær. Det vil være tomt i dagtimerne, forklarer lederen af ungdomsklubben, Jan Christiansen. Personalet og bestyrelsen mener, at kommunen i Børne- og Ungdomsgården har en helt enestående integreret institution for børn fra et halvt år til 18 år. Om formiddagen holder dagplejen legestue. Der er børnehave, og om aftenen er der klubaktiviteter. Stedet udnyttes meget fleksibelt. - For tre år siden gav vi et tilbud på en fritidsklub i stil med den, kommunen foreslår nu. Da fik vi at vide, at det var for dyrt, fortæller Jan Christiansen. Alle er dog enige om, at der er et stort behov for tilbud for børn i 3.-5. klasse i dagtimerne. - Vi synes i det hele taget, at det er mærkeligt at vi, som dagligt omgås de unge, slet ikke er blevet spurgt. Vi har allerede et godt tilbud. Vi ved, hvad vi kan - og det arbejde vil vi gerne fortsætte og udbygge. Alle med tilknytning til Børne- og Ungdomsgården vil kæmpe for deres institution, og de håber at byrådet besinder sig.