EMNER

Der er altid gang i den i Klokkerholm

KLOKKERHOLM:Formand for Klokkerholm Borgerforening Carsten Pedersen bød velkommen til årets generalforsamling med ordene "der sker noget i Klokkerholm". Status viser således, at der sker en masse i foreningen i samarbejde med øvrige foreninger og erhvervslivet - lige fra markedervia sankthansfest og juleudsmykning. Nyt har været plantning af et Kronprins Frederiks ege-træ ved søen og en skibyttedag. Søudvalget har derudover deltaget i arbejdet med at få fjernet nogle af fiskearterne i møllesøen. Samme udvalg glæder sig over, at søen får en flot bro i 25 års jubilæumsgave fra en anden jubilar, Hellevad Ørum Sparekasse, der fylder 125 år. Byforskønnelsesudvalget kunne glæde sig over, at der er igangsat et projekt med trafiksikring omkring Klokkerholm Skole, og der var til bestyrelsen genvalg til Ing-rid Chemnitz og Carsten Pedersen samt nyvalg til Niels Christensen. Derudover består bestyrelsen af Vagn Jørgensen og Niels Kristian Kristensen. Der blev på generalforsamlingen også set på den nye mulige nye kommunalreform, og borgerforeningen blev i den forbindelse opfordret til at arrangere et orienteringsmøde, når der foreligger nyt om opgaverne og størrelsen på den nye kommune.