Skattepolitik

Der er andet end skat

NORDJYLLAND: Skatteprocenten rummer ikke hele sandheden om, hvad det koster at bo i de nordjyske kommuner i 2004. For lokalpolitikerne har andre håndtag at dreje på, når udgiftssiden på budgettet skal på plads. I Aars, hvor skatteprocenten stiger med 0,5, holdes grundskylden til gengæld uændret på et forholdsvis lavt niveau - otte promille. Og vandafledningsafgiften fastholdes ligeledes på 11,40 kr. pr. kubikmeter. - Så skatteprovenuet pr. borger er samlet set på et niveau, jeg godt vil være bekendt, sammenlignet med andre kommuner, siger borgmester Knud Kristensen (K) fra Aars. I en af de kommuner, hvor skatteprocenten sænkes - Sejlflod - stiger grundskylden til gengæld. Mens skatteprocenten falder med 0,2, stiger grundskyldspromillen fra 13,0 til 17,25. Og ret præcist betyder dét, at hvad man sætter til på gyngerne, kommer ind på karrusellen. - Der kommer vist 6000 kr. mere i kommunekassen næste år, men det er næsten det samme som status quo, konstaterer borgmester Kristian Schnoor (S). Når lokalpolitikerne i Sejlflod har valgt at forhøje grundskylden - altså ejendomsskatten - er årsagen, at man står foran at etablere en kunstig strand ved Egense og en golfbane - investeringer, som kommer ikke mindst sommerhusejerne til gode. Og deres bidrag kan kun øges ved at forhøje grundskyldspromillen, fordi de fleste betaler skat i andre kommuner. -søwo