EMNER

Der er boliger nok men ...

Frederikshavn mangler attraktive udsigtsboliger - de kommer nu

FREDERIKSHAVN:Et 25 etagers højhus i midtbyen med 70-75 eksklusive lejligheder er den foreløbige kulmination på et byggeboom af attraktive udsigtsboliger. Udover højhuset, som endnu er på skitsestadiet, udstykkes et halvt hundrede udsigtsgrunde i Flade Bakker, de såkaldte skicenterboliger. Lidt syd her for bygges 24 udsigtsboliger på Lerstien. Admiralgården i det tidligere plejehjem i Nørregade kommer til at rumme 48 lejligheder og på Nordre Skanse bygges seks parcelhuse og 31 tæt-lav-boliger. Men hvad skal vi med alle de nye eksklusive boliger i en by, hvor der er flere end 1000 tomme boliger? Det spørgsmål hører man ofte, men går man blot et spadestik dybere i statistikken over tomme boliger, får man et mere nuanceret billede. Den 10. august i år var der ifølge kommunens statistikbank 1019 tomme boliger. Fratrækker vi de boliger, som ikke er konkurrent til nye ejerboliger, hedder tallet cirka 380. De frasorterede boliger er for eksempel boliger med mindre end to værelser, boliger uden eget køkken, uden eget toilet, uden eget bad, boliger ejet af amtet eller kommunen, kollegier, døgninstitutioner og almennyttige boliger. Hertil kommer et statistisk fradrag af tomme boliger, der optræder, når der ikke er tilmeldt en person på adressen på grund af ind/udflytning. Ifølge statistikken skulle der være 211 tomme parcelhuse i kommunen, men det holder ikke: - Der er ikke 200 tomme parcelhuse i Frederikshavn. Nogle af de registrerede huse må være boliger, der står tomme i kortere perioder i forbindelse med et ejerskifte, siger ejendomsmægler Søren Dyg fra REAL-mæglerne. Han ser det som et aktiv for Frederikshavn, at der nu bygges udsigtsboliger. - Frederikshavn har i årevis manglet attraktive parcelhusgrunde. Jeg kender flere eksempler på ægtepar, hvor både mand og kone arbejder i Frederikshavn, som vælger at bo andre steder, da der ikke er attraktive bomuligheder nok. Mange pendler ind til Frederikshavn hver morgen, men kunne ikke drømme om at bosætte sig her. Det kan vi lave om på, når vi får de mange nye attraktive boliger, forudser Søren Dyg.