Der er brug for alle ældreboliger

} KLIM ÆC: Når Solgården i Fjerritslev til august er gennem den store ombygning, vil der være 140 ældreboliger til rådighed i kommunen, inklusiv boligerne i Klim Ældrecenter. Og det er ikke for mange, har socialforvaltningen vurderet. Socialudvalget besluttede i fjor, at behovet for at beholde alle ældreboligerne i Klim, når Solgården stod færdig, skulle undersøges, og det er nu konstateret, at der er behov for dem allesammen. Både befolkningsprognosen, udskrivningsmønster fra hospitalerne og ventelisten til en plejehjemsbolig taler for at bevare alle de boliger, der bliver til rådighed, har socialudvalget konstateret. Derfor anbefaler udvalget nu kommunalbestyrelsen, at Klim Ældrecenter bevares.

Forsiden