- Der er brug for et gæstehus

Områdeleder Birgit Muff fastslår, at Søskrænten allerede er i fuld gang med at løse de nye opgaver.

Søskrænten i Sjørring har i dag otte, nyrenoverede gæstestuer. Den, områdeleder Birgit Muff viser frem her, er en af de mindre. Foto: Peter Mørk

Søskrænten i Sjørring har i dag otte, nyrenoverede gæstestuer. Den, områdeleder Birgit Muff viser frem her, er en af de mindre. Foto: Peter Mørk

- Når borgmesteren siger, at rummene på Søskrænten ikke er egnede til pasning af folk, der kommer direkte fra sygehuset, så tænker vi "Hallo, hvad taler hun om?" Søskrænten er perfekt til et gæstehus, siger områdeleder Birgit Muff, leder af det lukningstruede plejehjem i Sjørring. Hun undrer sig over, hvorfor politikerne bag forliget om næste års budget pludselig har besluttet sig for at lukke Søskrænten, efter at man sidste år vedtog at omdanne stedet til aflastningspladser. - Dengang fik alle beboerne lovning på, at de ikke skulle flytte, husker Birgit Ruff. Siden sidste år er der imidlertid ikke blevet taget nye beboere ind på Søskrænten. I dag er der 14 faste beboere tilbage. De lejligheder, der efterhånden er blevet ledige, er blevet renoveret og indrettet til gæstepladser til midlertidige beboere, som af den ene eller anden årsag trænger til mere pleje, end de kan få derhjemme. Flere hurtige udskrivelser Mange af dem flytter midlertidigt ind på Søskrænten efter at være blevet udskrevet fra en behandling på sygehuset. - Vi kan se, at det for alvor tager fart nu med de hurtigere udskrivelser fra sygehuset. De opgaver, der kommer ud til kommunen, er nogle helt andre end for blot to år siden. Der er mange flere tunge og tidskrævende plejeopgaver med høj kompleksitet, siger Birgit Muff. Derfor finder hun det indlysende rigtigt og nødvendigt, at aflastningspladserne, som hun hellere vil kalde midlertidige pladser, samles på nogle enkelte adresser i stedet for at være spredt ud på de enkelte ældrecentre. Både af hensyn til de meget plejekrævende borgere, der har brug for særlig opmærksomhed og ekspertise, og af hensyn til de øvrige plejehjemsbeboere. - Uanset om der kun er et, to eller tre gæsterum på et plejehjem, så giver det en uro af folk, der kommer ind og ud. Det kræver noget andet og ekstra af personalet, og her vil det altid være de faste beboere, der taber på den konto. De har krav på et ordentligt liv, når de bor på plejehjem, fastslår Birgit Muff og tilføjer: - Her på Søskrænten er vi blevet gearet til det store flow og den uro, der følger med. Vores assistenter bliver opkvalificeret, og det var planen, at vi skulle have haft en ekstra sygeplejerske ind. Det beløb, kommunen kan spare ved at nedbringe antallet af indlæggelser på sygehuset, kan hurtigt betale en sygeplejerskes løn. Hun og det øvrige personale havde glædet sig til at arbejde videre med forvandlingen af Søskrænten til gæstehus med fokus på pleje og rehabilitering. - Vores store vision var at få det op at køre, og det er det kommet. Så det er lidt af en drøm, der brister. Vi kunne se en mening, et mål og en værdi i det her, fastslår Birgit Muff. Et chok for beboerne For de faste beboere kom budgetforliget som noget af et chok. - De er kede af det og græder, og jeg forstår dem godt, siger områdelederen. Hun frygter, at mange af dem vil komme til at føle sig meget ensomme, hvis de bliver flyttet til et andet ældrecenter, hvor de skal starte helt forfra med at lære folk at kende. Foreslog selv nye funktioner Samtidig erkender Birgit Muff, at Søskrænten set med nutidens briller ikke er ideelt som hjem for ældre mennesker. - Vi har selv været involveret i processen med at finde på noget andet, fordi vi kunne se, at borgerne begyndte at sige nej til en plads på Søskrænten, fordi lejlighederne var for små. Men der er sandelig også mange andre centre end Søskrænten, hvor værelserne er skotøjsæsker, påpeger hun og fortsætter: - Siden nytår har vi slået flere lejligheder sammen til rummelige gæsteboliger, hvor kravene til personalets arbejdsmiljø sagtens kan opfyldes. Så politikerne kan ikke sige, at lokalerne ikke er gode nok, uden at komme ud at se det først.