Musik

Der er brug for øvede sangere til kirkekor

BRØNDERSLEV:Der søges øvede sangere til Brønderslev Kirkes pigekor. Sangerne lønnes, og de synger til alle højmesser året rundt. Desuden har koret udvidede koncertforpligtigelser. Der øves hver torsdag. Nogle korprøver vil ligge umiddelbart efter højmessen. Der er tre pladser ledige som A-sangere. - Som medlemmer af koret forpligtiger man sig til at synge alle søndage samt til koncerter, fortæller organist Lone Frederiksen, der er leder af koret. Ekstraprøver honoreres særskilt. Der kræves indgående nodekendskab. Er man over 18 år, honoreres gudstjenester med 110 kr., mens der betales 68 kr. til korprøver. Beløbet er mindre for piger under 18 år. Som noget nyt optages der også herrestemmer. Det er kirkens organist, Lone Frederiksen, der leder koret. Brønderslev Kirke har også et aspirantkor, der øver på torsdage. Koret er lønnet og synger til mange af kirkens arrangementer året rundt. - Ved at synge i koret, får man trænet sin stemme. Man er med til at synge flerstemmigt og man lærer om nodernes mysterium, fortæller organistassistent Lilian Kranker, der leder aspirantkoret ved Brønderslev Kirke. Alt dette er med henblik på senere optagelse i pigekoret.