Børnepasning

- Der er dagplejere nok i Sulsted

Socialrådmand Birgit Ekstrøm afviser kritik fra forældre i Sulsted

SULSTED:Hvad forældre i Sulsted betegner som et stort problem, anser socialrådmand Birgit Ekstrøm (S), som ikke eksisterende. - Der er dagplejepladser nok i Sulsted, siger hun og henviser til, at belægningsprocenten i Sulsted var på knap 90 procent de første tre måneder af 2003, og for de sidste fire måneder er gennemsnittet på 96,23. - Den lave belægningsprocent de første måneder skyldes et faldende børnetal fra 2002 til 2003, og ud fra tallene er der intet der tyder på, at der er behov for flere dagplejepladser i Sulsted, mener Birgit Ekstrøm. Hun mener helller ikke, at der er behov for en dispensation: - Der er syv børn i dagplejepasning i Vestbjerg og ikke en af dem har klaget. Jeg kan jo ikke vide, om de har ønsket en plads i Vestbjerg, siger hun. - Samtidig gælder pladsgarantien for distriktet og ikke for hver by, for så ville forældrenes betaling blive langt dyrere end den er i dag, og det tror jeg ikke forældrene i kommunen vil være med til, siger hun. - Vi kan som kommune ikke sætte en sådan garanti for hver lille by. Vi har faktisk en langt bedre ordning end andre større byer har. Jeg kunne forstå det, hvis der var tale om at køre fra Sulsted til Vejgaard, siger rådmanden. Mødrene i Sulsted forstår ikke, at rådmanden kan sige, at der ikke er behov, da deres egen rundspørge viser noget andet. - Og så vil vi opfordre alle til at klage skriftligt til rådmanden, hvis man er utilfreds. Det gør man jo ikke. Man klager mundtligt til pladsanvisningen, og det har vi da selv gjort, forklarer de tre mødre. De har opgivet at komme igennem med deres sag, men har overgivet den til bestyrelsen for dagplejen i distriktet, der vil kigge på sagen.