Der er egnede værnepligtige nok

Flere kvinder ønskes - selv om der er mandskab nok

Andelen af unge værnepligtige, der kasseres på session, er steget fra 30 procent i 1995 og til 38 procent nu. Men det betyder ikke, at det er et problem at få nok egnede værnepligtige, og der er heller ikke noget, der tyder på, at det vil blive et problem. Det siger chef for Forsvarets Værnepligt og Rekruttering (FVR), oberstløjtnant Jørgen Storm. Set på årsbasis er der nok værnepligtige, siger han. Kun på sessionen for dem, der skal ind til foråret 2003, er der så få egnede, at alle de egnede kommer ind og altså ikke kan trække frinummer. Det skyldes ikke kun den stigende andel af kasserede, mens også at ungdomsårgangene er små. Fra næste periode er der igen så mange egnede værnepligtige, at der igen vil være frinumre at trække. - Der er ikke nogen grund til at tro, at de unge, der kommer ind og er erklæret egnede, er dårligere end dem, vi tidligere fik. Standarden er den samme. Selv når der er flere egnede, end vi skal bruge, så udvælger vi jo ikke de bedste af den flok. Vi tager dem efter lodnummerorden med de laveste først. Vi kan bruge alle dem, der er erklæret egnede, forklarer Jørgen Storm. Flere kvinder, tak Selv om man altså ikke står og har akut mangel på mandskab, ønsker Forsvaret at få flere kvinder ind og gøre tjeneste. Først fra april 1998 blev det muligt for kvinder at melde sig frivilligt som værnepligtige - før da kunne man komme ind som konstabel, men så skulle man binde sig for 33 måneder. - Vi vil frygtelig gerne have flere kvinder ind. Hver gang en kvinde frivilligt ønsker at melde sig, så er der en mand, der slipper for at blive tvunget ind, siger Jørgen Storm og nævner rigtig mange positive ting ved at få kvinder i tropperne. - Naturligvis kan kvinderne tilføre noget til os, som de kan til enhver anden arbejdsplads. Blandt kvinderne er der et stort potentiale af folk, som ikke umiddelbart forestiller sig en karriere i militæret. Dem vil vi gerne have fat i. Både dem, der bare vil aftjene værnepligt og dem, der ønsker at blive - de er en god og skattet arbejdskraft for os. Myten om, at kvinder ikke kan klare det fysisk, har ikke noget på sig. - Vi er i stand til at give dem den træning, der skal til, for at de kan opfylde kravene for at være soldat, slår Jørgen Storm fast. I 1998 var der 150 frivillige værnepligtige af hunkøn, mens andelen for 2002 indtil nu er nået op på 200. Men der er plads til mange flere. Frafaldet af de unge, der starter som værnepligtige, er konstant. For Hvorup Kasernes vedkommende ligger det stabilt på omkring 3,5 procent.