Redningsvæsen

Der er flere måder at spare på

AMBULANCER

Hvad sker der mon med vor ambulance? Sådan lyder det spørgsmål, som jeg har fået stillet flest gange de seneste 14 dage. Tror du der er en chance for, at vi får lov til at beholde den ? Spørgsmålene stilles dels med baggrund i en begrundet frygt for, hvad konsekvenserne bliver for os borgere, hvis ikke sundhedsudvalget og Amtsrådet vedtager en alternativ besparelsesmodel på ambulanceområdet. Og dels med det håb, at der virkelig bliver tale om en reel fornyet politisk behandling af spareplanen. Spørgsmålene er svære at svare på - men jeg svarer som regel, at vi har lov til at håbe det bedste og grund til at frygte det værste. Jamen - kunne vi så ikke i det mindste få et delberedskab og på den måde bevare den tryghed, et ambulanceberedskab giver i de timer af døgnet, hvor aktivitetsniveauet er størst - og så blive dækket ind af en akutbil eller lignende i den resterende del af døgnet ? På informations- og debatmødet i Brovst-Hallen blev der fra fagligt hold givet udtryk for, at det i princippet gør lige meget, hvor ambulancerne kører ud fra, idet de er satellitovervåget, og på den måde har vi et flydende beredskab i Nordjyllands Amt - det lyder godt. I den forbindelse melder spørgsmålet sig hos den vågne mødedeltager: - Jamen - hvorfor så ikke fortsat lade en af ambulancerne køre ud fra Brovst ? Satellitten og teknikken kan sikkert godt række ud til et udkantsområde som Brovst - mens det kniber mere med den faglige og politiske forståelse for vores situation. I forlængelse heraf vil jeg godt minde amtsrådet om de gode intentioner, der er i amtets regionplan - hvor der tales varmt om et helt amt og om at sikre lige muligheder for udvikling af og i alle områder af amtet. Et ambulanceberedskab fra eller til betyder sikkert ikke så meget for hele amtet - hvis vi deles om smerten - men hvis halvdelen af besparelsen i forhold til forøget ambulanceresponstid skal bæres af Brovst Kommunes 8.400 indbyggere, så kan man med rette omskrive Churchills ord: Aldrig har så få måttet bære så meget for så mange. I den sammenhæng vil jeg også tillade mig at gøre opmærksom på, at Falck i Brovst er en rimelig stor arbejdsplads i vores Kommune - det bliver den næppe ved med at være, når og hvis man fjerner det basale for arbejdspladsen - ambulanceberedskabet. Vi vil få en Falckstation på vågeblus. 10-15 arbejdspladser færre gør altså en forskel i vores område. Amtets sundhedsudvalg er af amtsrådet pålagt en fornyet vurdering af, hvorvidt det er muligt inden for den angivne spareramme at anbefale en alternativ besparelsesmodel på ambulanceområdet. Udgangspunktet er, at besparelsen skal gennemføres med de mindst mulige konsekvenser for Nordjylland som helhed. En vigtig pointe i vores argumentation har netop været at få fastslået, at der er flere måder at udmønte besparelsen på. Opgaven har ikke kun et facit. Det ved vi bl.a., fordi der allerede sidste år fra fagligt hold var en anden løsning på bordet - og fordi den aktuelle debat har påvist andre alternativer til det af sundhedsudvalget fremsatte forslag. Så er det naturligvis op til amtspolitikerne, om de vil anbefale/vedtage en alternativ løsning - den ret og pligt vil ingen sætte spørgsmålstegn ved. Indtil da kan vi kun håbe på, hvad der sker med vor ambulance. Mogens Gade (V) er borgmester i Brovst Kommune. bymg@brovst.dk