Lokalpolitik

Der er fortsat lang vej at gå

Danske kvinder og danske mænd er stillet lige. Der eksisterer næppe mere nogen regel, paragraf eller forordning af en bare beskeden samfundsmæssig betydning, der diskriminerer det ene køn. Sådan har det efterhånden været i mange år. Formelt set kan vi glæde os over at bo i et land, der ikke gør nogen forskel på mennesker grund af deres køn. Alligevel er det svært at påstå, at vi også har opnået reel ligestilling. Kvinder får mindre i løn for samme arbejde, hvad også betyder ringere opsparing til pension, kun hvert fjerde medlem af landets byråd - og kun hver tiende borgmester - er kvinde, blandt professorer og topledere i erhvervsliv er kvinderne ganske få; men til gengæld udfører kvinderne en langt større del af husarbejdet end mænd. Der er også kvinderne, der tager langt hovedparten af den del af barselsorloven, som mænd akkurat lige så godt kunne tage. Den ægte ligestilling lader med andre ord vente på sig. Og det er et problem for det danske samfund, for alt for mange gode ressourcer går tabt. Ingen tror vel på, at mænd er så meget klogere end kvinder, at 93 procent af alle professorer bør være mænd. Spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene er i virkeligheden et af de få dybdegående emner i den danske udgave af velfærdssamfundet, der virkelig skiller meningerne. På den ene side står den holdning, at der ikke kan eller skal gøres mere fra statens og Folketingets side, for formelt set har vi opnået fuld ligestilling - ingen regler og paragraffer hindrer kvinder i at indhente mænd (og omvendt) på noget område. Set fra den anden side er det tydeligt, at den formelle ligestilling ikke har ført til reel ligestilling. Kvinder har i flere årtier haft stort set samme erhvervsfrekvens som mænd - alligevel halter de langt efter i løn og indflydelse. Måske vil vi om mange år nå en reel ligestilling ved at læne os tilbage og mene, at ligestillingsprojektet er slut. Men det forekommer at være en fattig løsning. Der er steder nok at tage fat. Det handler ikke om kvoter og tvang, men om helt konkrete ting som for eksempel kønsopdelte lønstatistikker på de enkelte virksomheder, ligesom både pensionssystem og skilsmisseproces vil have godt af et stykke ligestillings-arbejde.