Lokalpolitik

Der er gang i Øster Hurup

Byens gamle mejeri kan komme til ny værdighed

ØSTER HURUP: Der er gang i den i Øster Hurup: Multihuset er ved at tage form, og der er for alvor sat gang i byggeriet. Det har der været i nogen tid i Brugsen, der er ved at gøre plads til sine mange kunder. Der arbejdes planmæssigt videre med projektet om at bygge boliger på havnen, og kommunen har på borgernes foranledning søgt staten om områdefornyelsesmidler med henblik på en 3,6 millioner kroners renovering af bymidten. Det følges nu op af en forespørgsel om kommunens syn på en ombygningsplan for byens tidligere mejeri, lige som kommunen er blevet opfordret til at sælge ud af sine byggegrunde. Det kommunale teknik- og miljøudvalg synes umiddelbart godt om mejeri-planerne, selv om det kræver en dispensation fra lokalplanen. Idéen er nemlig, at der ved siden af den renoverede mejeri-bygning skal bygges to bygninger i træ og med store vinduesflader. Dét synes ansøgeren fremhæver mejeribygningen. Politikerne er indstillet på at synes det samme, hvis der ikke kommer indvendinger fra naboerne, og udvalgsformand Knud Christensen lægger vægt på, at projektet, som han kalder flot, vil blive en behagelig forandring i forhold til det eksisterende byggeri på grunden. - Det ser lidt uordentlig ud, siger han og tilføjer: - Det kan kun blive bedre. Hvis planen bliver ført ud i livet, så bliver de tre eksisterende boliger på grundet renoveret og suppleret af to nye og der etableres 235 kvadratmeter erhvervslokaler til eksempelvis butikker. Situationen er positiv Hvad angår havnen, så skrider undergrunds- og forureningsundersøgelserne ifølge kommunens tekniske chef Per Alstrup fremad. - Vi afventer resultatet, men indtil videre er situationen positiv både funderingsmæssigt og forureningsmæssigt, siger Per Alstrup. Han forklarer, at undersøgelserne koncentreres om forureningen lige dér, hvor der skal bygges huse, og at man har opgivet tanken om at rense hele området - blandt andet på baggrund af signaler om ændrede grænseværdier. Med andre ord, så vil man ikke bruge penge på at rense området, så det efter nugældende regler kan erklæres forureningsfrit, hvis fremtidige regler gør det lettere at opnå den status. Per Alstrup siger, at der sideløbende med undersøgelserne arbejdes på at udforme den endelige lokalplan, som han forventer kommer til politisk behandling i marts. Gode idéer Teknisk udvalg er på baggrund af, at teknisk afdeling har "oplevet en efterspørgsel på boliggrunde i Øster Hurup", indstillet på, at første etape af kommunens byggegrunde ved Tranevej, Bekkasinvej og Ved Møllen skal sættes til salg. Det har efterfølgende fået opbakning af økonomiudvalget, der har tilføjet, at det er ejendomsmæglerfirmaet Home, Hadsund, der skal stå for salget. Det skyldes ifølge borgmester Karl Christensen bare, at man synes, at det er en god idé. Det synes økonomiudvalget for så vidt også om teknisk udvalgs opbakning til en vognmand i Øster Hurup, der ønsker at købe 5000 kvadratmeter kommunalejet jord, sådan at han kan flytte sin forretning til Snedkerkervej. Man gør dog opmærksom på, at arealet skal i offentligt udbud - altså at alle skal kunne byde på grunden - og kræver i øvrigt, at vognmanden skal skrive under på, at han vil købe, inden man sætter gang i en egentlig byggemodning, som skal betales af salgsprisen. Multihusbyggeri i gang De igangværende aktiviteter omfatter også et bjælkehus på Kystvejen over for Shell-tanken, mens det indtil videre ikke er lykkedes at få gang i det påtænkte butikscenter på området syd for byen, hvor den tidligere møbelforretning lå, indtil den brændte ned. Derimod er det som nævnt lykkedes at få gang i opførelsen af multihuset. Den har måttet vente en smule, fordi byggefirmaet, Aalsrode Tømrerfirma, har haft travlt på sin hjemmebane på Djursland med at reparere efter januarstormen - man trøster sig med, at der nu er flere lyse timer at bygge i pr. dag.