EMNER

Der er ikke rejst tvivl

I et lille indlæg (13.3.) skriver provsterne Ole Dybro og Lars-Erich Stephansen, at der har været rejst tvivl om provsters kvalifikationer som anbefalere af bispekandidater i forbindelse med, at et stort flertal af stiftets provster støtter Henning Toft Bros bispekandidatur.

Måske hentydes der til en kommentar fra mig her i avisen (8.3.) Men der er på ingen måde rejst tvivl om provsternes kvalifikationer, tværtimod er det anført for, at det er fuldt forståeligt, at provsterne er stillere for en provstekollega. Men udgangspunktet var, at sognepræst Laurids Korsgaard i et indlæg (4.3.) havde sat spørgsmålstegn ved menighedsrådsmedlemmers og præsters evner og muligheder for at tage stilling og at man derfor skulle se efter, hvem provsterne støtter og så vælge den kandidat. Hvad jeg anførte var altså ikke, at provsterne ikke havde kvalifikationer som anbefalere. Jeg kunne ikke drømme om at anfægte nogens kvalifikationer og jeg har bestræbt mig på en saglig og sober tone i drøftelsen om bispevalg. Jeg skrev, at provsterne uanset, hvor dygtige de er som provster, ikke er bedre til at vurdere kandidaterne end os, der har valgt at være stillere for den anden kandidat. Og det er jo noget ganske andet end det, som Ole Dybro og Lars Erich Stephansen giver udtryk for. De kvalifikationer, man har som provst, behøver ikke at betyde, at man er bedre til at vurdere en bispekandidat end vi andre. Og i hvert fald var det ikke rimeligt at give os det råd, at vi blot skulle se, hvem der havde provsterne som stillere.