Børnepasning

- Der er ikke tale om en skjult dagsorden

LUKNING:I adskillige læserbreve har Lene Marie Pedersen, Jan Kristiansen med flere givet udtryk for vrede og frustration. De mere end antyder: - at Venstre har en skjult dagsorden - at Venstre handler udemokratisk. Et minimum at research fra deres eller pressen side vil klart bevise, at den første påstand er uden mindste hold i virkeligheden: I den åbne dagsorden for byrådets møde 7. juni 2004 stod der: "Ungdommens Hus organiseres under Skagen Kommunale Ungdomsskole med ungdomsskoleinspektøren som ansvarlig. Administrationen flyttes til Ungdommens Hus". Man kan være for eller imod, men nogen skjult dagsorden burde enhver kunne se, at der ikke er tale om. Efter byrådets behandling nedsættes et tre-mand udvalg med Chresten Sloth Christensen i spidsen til at udarbejde et beslutningsgrundlag med flere modeller. De får besked på at indhente oplysninger hos personer, der ved mere end dem selv, og resultatet bliver et beslutningsmateriale, der udsendes til samtlige interessenter til høring inden beslutning. Venstre kan ikke samle flertal i byrådet for sit forslag, som dermed er ude af verden. Enhver bør kunne se, at såvel processen som beslutningen om Ungdommens Hus har været både åben og demokratisk.. Børnetallet i Skagen fortsætter desværre med at falde, og derfor var det nødvendigt at nedlægge en børnehave nu og måske endnu en om få år. Børne- og Kulturforvaltningen får i den anledning til opgave at udarbejde et beslutningsmateriale, der også kan sendes til høring hos samtlige interessenter. Høringssvarene indbærer blandt andet, at forslaget om lukning af vuggestuen falder helt bort, men BKU og Byrådet skal fortsat tage stilling til, hvilken børnehave, der skal nedlægges. Det er en kedelig beslutning at skulle tage, men den skal tages, og da byrådets partier ikke er enige, findes kun en metode: der må findes et flertal for nedlæggelse af den ene eller den anden børnehave. Det sker som bekendt på byrådets møde 6. juni 2005, hvor et flertal peger på, at børnehaven i B&Ugården skal nedlægges. Også her burde enhver kunne se, at såvel proces som beslutning er fuld demokratiske. Det kan Lene Marie Pedersen imidlertid ikke, for i hendes hoved handler demokrati ikke om at tage del i en demokratisk proces, men om at få sin vilje. Dette mål helliger for hende åbenbart ethvert middel, herunder i flere tilfælde i bedste fald at bevæge sig på grænsen af injurieloven.