Der er ikke tale om mistænkeliggørelse, tværtimod

(Svar på Leo Jacobsens indlæg i NORDJYSKE Stiftstidende 16. februar 2005) § 115 STØTTE: Jeg kan starte med at forvisse dig om, at hverken jeg eller socialudvalget mistænkeliggør nogen overhovedet, tværtimod. Vi nærer den største respekt for netop det store, uegennyttige frivillige arbejde, der udføres over det ganske land, herunder også i Brovst kommune. Det, Socialudvalget i Brovst Kommune forsøger at gøre, er at leve op til lov om socialservice § 115 og samtidig forvalte de relativt beskedne offentlige midler, vi har til rådighed på en måde, så vi får mest muligt frivilligt arbejde for pengene. At netop denne opfattelse af, hvad det er rimeligt at støtte økonomisk eller måske det modsatte, kan være forskellig, ved jo de fleste. Vi har i socialudvalget i Brovst Kommune drøftet mulighederne for at yde tilskud, samtidig med at vi har sammenholdt antallet af ansøgninger. Vi må konstatere, at skal vi støtte, således at det batter blot en lille smule, så er det ikke alle, der kan få tilskud. Vi har ligeledes besluttet os for at sende ansøgningerne til en andenbehandling og samtidig undersøge, om der er foreninger/aktiviteter, der er i stand til selv at finansiere aktiviteterne og dermed ikke har et alvorligt behov for støtte. Vi har ligeledes drøftet muligheden for at fokusere specielt på nye tiltag med sigte på grupper af børn og unge, der har særlige behov. Jeg kan, efter det du oplyser, forstå, at Pandrup Kommune er langt mere rundhåndet end det, vi kender her i Brovst. Det synes jeg er flot, det har vi desværre ikke økonomi til på nuværende tidspunkt. Jeg kan ligeledes forstå, at det er din opfattelse, at alle blot skal have det samme beløb i tilskud, uanset om den enkelte forening har behov for støtte eller ej. At det er vigtigere, at alle får del i kagen, end at den økonomiske støtte kommer til at gøre en forskel. Hverken jeg eller andre i socialudvalget ønsker at "snuse" i foreningernes kasser, men på samme måde, som det offentlige og andre foreninger, der modtager kommunalt tilskud, har åbenhed omkring de økonomiske forhold, så finder jeg det heller ikke urimeligt i denne forbindelse. På samme måde som Pandrup Kommune takker vi også vore frivillige, der laver socialt arbejde. Det er et arbejde af uvurderlig betydning for utroligt mange mennesker. Du har ligeledes stillet mig to spørgsmål, her er svarene: Pkt. 1: Her spørges: "Er det din private menig, at vi tømmer kassen, før vi søger § 115 midler?". Hertil kan jeg svare nej. Pkt. 2: Det næste spørgsmål er, om jeg har byrådet bag mig. Jeg kan kun sige, at proceduren i det politiske arbejde ikke er tilrettelagt således, at byrådet spørges til råds før udvalgsarbejdet. Vi har på det seneste socialudvalgsmøde drøftet de indkomne ansøgninger og proceduren for tildeling. Vi har i enighed besluttet grundigt at gennemgå ansøgningerne og tildelingskriterierne på det næste møde i udvalget. Jeg har desuden benyttet lejligheden til at gennemgå lovteksten, lovens bemærkninger samt vejledning for tildeling af støtte. Formålet med denne gennemgang har været at sikre, at der er overensstemmelse mellem loven og socialudvalgets håndtering af denne sag. Det er min helt klare opfattelse, at reglerne er overholdt, også i forhold til at foretage en økonomisk vurdering.