EMNER

Der er ikke tid til at beregne konsekvenser

SKAGEN:Formanden for Skagen Kommunes socialudvalg og 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S) drog sin egen konklusion ved afslutningen af borgermødet om Skagen Sygehus. - I løbet af aftenen har jeg fundet ud af, at fire akutpladser i Skagen samt øget ambulanceberedskab koster tre millioner kroner - altså taler vi kun om en besparelse på fire millioner kroner, sagde Bjarne Kvist. Og så havde han endda ikke fået konkrete svar på mange af sine spørgsmål til amtets paneldeltagere. Blandt andet efterspurgte han beregninger på øgede kørselsudgifter, hvis sygehuset lukkes. - Det er et stort udredningsarbejde. Det er ikke muligt at beregne kørselsudgifterne. I givet fald skulle vi ansætte mange ekstra jurister og økonomer. Det har vi ikke råd til og der er heller ikke tid, forklarede formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft. Bjarne Kvist spurgte også til træningscentrets fremtid, til gerotemaet og samarbejdet mellem sygehusvæsenet og hjemmeplejen. Han henviste også til, at kommunens køkken leverer varm mad til sygehuset, og at der er et års opsigelse på madleverancen. Amtet vil stadig i et år have udgiften på 700.000 kroner. - Det sidste har jeg ikke været opmærksom på før nu, sagde Karl Bornhøft. - Jeg synes, at vi har en god sundhedsaftale, og jeg regner da med at træningscentret og gerotemaet skal fortsætte, sagde Karl Bornhøft uden at konkretisere, hvordan det skal ske uden sygehus og uden sygehuspersonale.