Der er ingen grund til at lade Nordjylland gå i sort

KRISE: Det er med stor bekymring LO-Aalborgs bestyrelse ser, hvor inaktiv regeringen er, set i forhold til den massive stigning i ledigheden på landsplan i almindelighed, og i Nordjylland i særdeleshed. Vi må konstatere, at de store afskedigelsesrunder, vi har set i den sidste tid, har fået både beskæftigelsesministeren og videnskabsministeren til at aflægge besøg i landsdelen, måske i et forsøg på at "trøste" nordjyder i den vanskelige situation vi pt. står i, med mange afskedigelse og virksomhedslukninger m.v. Man skulle næsten tro, at mistrøstigheden her i Nordjylland kunne nå uanede højder da indenrigsministeren ved et besøg i Aalborg gav udtryk for, at nu ville kommunerne blive set efter i sømmene fordi der er stor anlægsaktivitet i de nordjyske kommuner. LO-Aalborgs bestyrelse er overbevist om, at kommuner i Nordjylland er mere optaget af ledige medborgere end regeringen så klart har demonstreret, derfor søger man inden for de rammer regeringen har påtvunget kommunerne at sætte beskæftigelse i gang igennem anlægsbudgetterne. Det må vi konstatere at regeringen igennem Indenrigsministeren, tilsyneladende ønsker at forhindre. Det er dog med tilfredshed, at vi har set, at lokale entreprenører har fået statslig støtte til opførelse af boliger i Aalborg kommune. Vi er overbevist om, at det vil forhindre bygningsarbejdere i at blive ledige i den kommende tid. Vi har blot ingen tro på, at denne indsats fra regeringens side vil kunne opveje bygningsarbejdernes problemer, på baggrund af, at regeringen har skåret voldsomt ned på byfornyelsespuljerne, dette vil skabe mere ledighed end opførelsen af 400 boliger i vort nærsamfund. Regeringens store budskab er, opsvinget kommer. Det siger alle de kloge, som mener, de har forstand på dette. Folketinget har tidligere i 70'erne troet på disse clairvoyante. Men først da det blev klart formuleret, at Danmark var på vej ned i afgrunden, og det endda på 1. klasse tog Folketinget sig sammen til at løse problemer, men da var der også gået næsten et årti. Med massive afskedigelser i Nordjylland (Flextronics, Eternitten, Danish Crown, Martin, Gøl Pølser og Postcenteret i Aalborg). Postcenteret har regeringen en direkte indflydelse på. Regeringen ønsker nemlig at privatisere Post Danmark. På trods af vore store problemer i det nordjyske, har vi ikke mistet vores tro på fremtiden. Hvis vi har en regering, der arbejder for befolkningen og dennes velfærd, bør regeringen kunne få øje på den håbløshed den ved denne "laden-stå-til" holdning, kommer til at skabe, hvis det eneste der sker er, at der kommer "søde og smilende" ministre til Nordjylland ind imellem og udtrykker bekymring. Hvis regeringens medlemmer tog og konstaterede, at de virksomheder, der har meddelt lukning, hver især har haft en specialiseret produktion, som medarbejderne har været oplært eller uddannet til. Derfor er der brug for et kompetenceløft til medarbejderne, således de er klar til at indgå i nye produktioner med nye teknikker og metoder i fremtidens produktionsmiljøer. Kun ved at tage fat kan vi undgå langtidsledigheden brede sig, og i stedet skabe håb og tro på fremtiden, især hvis folk opdager, at der er nogle der kærrer sig om dem og deres og deres fremtidsudsigter. Vort forslag til regeringen skal være * Stop alle nedskæringer, der skaber ledighed * Opret kompetencepuljer til udvikling af lønmodtageres kompetencer * Stop alle begrænsninger af AF's ønsker om at bruge ressourcer på uddannelse og kompetenceløft * Genindfør byfornyelsespuljer * Genindfør lavere brugerbetaling på Erhvervs- og efteruddannelse samt Folkeoplysning * Stop privatiseringen af Post Danmark Der er ingen grund til, at vi i Nordjylland går i sort. Vi har troen på fremtiden, men det kræver, at regeringen giver blot en lille finger aktivt med.