Israel

Der er intet at undskylde

PROVOKATION:For tiden drøftes her i landet de mest groteske ideer til at formilde de arabiske lande, der har reageret med boykot af danske varer i anledning af Jyllands-Postens tegninger af profeten Muhamed. Jeg synes bestemt ikke, vi her i landet har noget at undskylde i den sag. Men når reaktionen på disse latterlige tegninger er blevet så omfattende, så skulle man måske snarere se på den overordnede politiske baggrund. Danmark støtter USA i besættelsen af Irak, og hvad værre er, har Danmark altid støttet staten Israel over for dens oprindelige befolkning og dens arabiske naboer. En stat, der har tilsidesat efterhånden utallige FN-resolutioner, og som siden 1967 har ført sig uhørt provokerende frem i de besatte dele af Palæstina. Israel har med rundhåndet støtte ladet efterhånden flere hundrede tusinde israelere bosætte sig i de besatte områder, med den klare hensigt i tidens løb de facto at indlemme disse områder i Israel. Måden, disse provokerende bosættelser er sket på, og beskyttes af den israelske hær på, gør Gaza-striben til en ren flygtningelejr uden økonomisk fundament, og de øvrige dele af Vestbredden til et usammenhængende kludetæppe, hvor palæstinenserne får en utroligt besværet hverdag og meget dårlige betingelser for det økonomiske liv. Da staten Israel blev oprettet i 1948, var palæstinenserne de nye israeleres oprindelige værtsfolk. Men lige siden - og især siden 1967 - udsættes de fra israelsk side for en omfattende systematisk chikane, der mest af alt ligner en etnisk udrensning efter salami-metoden. En af de mest forsoningsskadelige metoder, Israel har taget i brug, er den bosættelsespolitik, der blev iværksat af Ariel Sharon siden 1982. På den baggrund er det måske ikke sært, at noget, der ligner en ren bagatel, kan blive dråben, der får bægeret til at flyde over. Hvis den danske stat vil gøre noget for at få et bedre image i den arabiske verden, skulle den tage og overveje sine holdninger til den israelske politik over for det palæstinensiske folk. Her er der noget at rette op på.