Aalborg

Der er intet belæg for kritik

Kære Gunnar Nielsen. Under overskriften "Ineffektivt sundhedsvæsen i Farsø" fremfører du (13.4.) med din datters behandling på Farsø Sygehus som eksempel, at der i Ortopædkirurgi Nordjylland er "et stort besparelsepotentiale grundet udygtighed og inkompetence."

Samtidig beskriver du i detaljer din kontakt med sundhedsudvalgsformand Karl Bornhøft, og konkluderer at man aldrig helt kan stole på, "at en politiker kan fremskynde en "langstrakt sag" og trænge igennem et system og sørge for at også lovregler bliver overholdt". Hvad angår det sidste ligger det sådan, at Sundhedsudvalgsformanden, som du jo ved er politiker og ikke sagsbehandler, straks ved din første henvendelse og senere har gjort dig opmærksom på, at du skulle henvende dig til Amtets Patientkontor med sagen. Patientkontoret er bl.a. etableret for at hjælpe patienter, som synes, de får en utilfredsstillende behandling eller ikke får opfyldt de rettigheder de har. I svar på dine gentagne henvendelser til udvalgsformanden er der stadig gjort opmærksom på Patientkontoret og givet klagevejledning, men dit ønske om løsning af problemet har åbenbart ikke båret længere end til - mod bedre vidende - at blive ved med at henvende dig til udvalgsformanden og ikke til Patientkontoret! Med hensyn til det faglige kan jeg oplyse, at Ortopædkirurgi Nordjylland fungerer som en samlet enhed med flere forskellige behandlingssteder. Behandlingsprincipperne fastlægges af specialeansvarlige overlæger og principperne skal følge nationale og internationale anbefalinger. Behandlingen, der er givet i Farsø, er i følge den specialeansvarlige overlæge korrekt. Jeg vil foreslå, at du får en samtale med ham om forløbet. Hvad angår den ortopædkirurgiske behandling på Farsø Sygehus er der sådan, at al skadestuebehandling superviseres af eller varetages af speciallæger fra Aalborg. I øvrigt ligger Farsø højt placeret i det landsdækkende kvalitetsregister for hofteledsudskiftninger – et af Farsøs kerneområder. Der er således intet belæg for generelt at klandre Ortopædkirurgien på Farsø Sygehus for en dårlig kvalitet. Selv om en behandling er korrekt er det ikke sikkert at forløbet er ukompliceret. Det glæder mig, at din datter på trods af et langvarigt forløb nu er blevet mobil og glad igen.