Der er intet galt med frisprog

De senere mange dage har medierne været optaget af nogle mindre heldige forhold på et københavnsk plejehjem.

Et nævenyttigt menneske, der overhovedet ikke havde uddannelse til at fungere inden for plejesektoren, havde ”under cover” snydt sig til at få ansættelse på plejehjemmet ”Fælledgaarden”. Men ikke nok med det. Den ukvalificerede ”plejehjemsassistent” havde – i stedet for at passe det arbejde, hun vel skulle have løn for – tilladt sig med skjult kamera at optage visse udvalgte situationer. Noget af det, som det skjulte kamera og tilhørende mikrofon har afsløret, er det frisprog, der er mellem de professionelle plejehjemsassistenter og beboerne. Hvad galt er der ved det? Naturligvis er plejehjemmet beboernes hjem, og det skal respekteres. Men disse beboere, som for manges vedkommende har boet der længe og vel skal bo der til deres dages ende, skal da behandles som naturlige og normale mennesker. De skal da i hvert fald ikke behandles som primadonnaer. Personalet og beboerne på plejehjemmene kender hinanden og skal have deres indbyrdes hverdag til at fungere. I den forbindelse må det være i orden, at der fungerer et indbyrdes frisprog, bedst iblandet en passende portion humor. Når f.eks. den plagsomme og selvoptagne fru Tusindfryd hele tiden beder om at komme på toilet eller har brug for et bækken, véd personalet udmærket godt, at hun blot har brug for lidt ekstra opmærksomhed. Derfor kan de da ikke smide alt, hvad de har i hænderne for at opfylde fru Tusindfryds kontaktbehov. M.h.t. nullermænd og andre mindre behagelige efterladenskaber skal der naturligvis gøres rent efter forskrifterne. Det bliver der så, også uden uprofessionel indblanding med skjult kamera og mikrofon. Lige så uansvarligt som den falske plejehjemsassistents ”afsløringer” er det besynderlige forslag, der er kommet fra Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, som – selv om hun er forhenværende hjemmehjælper – om, at kontrollen af plejehjemmene skal fratages kommunerne. Det må da forventes, at alene kommunerne har den nødvendige indsigt til på ansvarlig vis at tage sig af plejehjemmenes ledelse og funktion samt at forstå den nødvendige kontrol af samme ledelse og funktion.