Der er job til nye navigatører

Nye skippere klar til Det blå Danmark

For­stan­der Jør­gen Chr. Jen­sen kun­ne for­tæl­le de nye skip­per, at der er hårdt brug for dem i Det blå Dan­mark. FOTO: PE­TER BRO­EN

For­stan­der Jør­gen Chr. Jen­sen kun­ne for­tæl­le de nye skip­per, at der er hårdt brug for dem i Det blå Dan­mark. FOTO: PE­TER BRO­EN

SKAGEN:Forstanderen på Skagen Skipperskole, Jørgen Chr. Jensen, har tradition for at afslutte sin tale ved skolens eksamener med en opfordring til de nyuddannede skippere om at huske at holde udkig - hele vejen rundt. Det råd er der mange af de elever, som fik eksamensbevis torsdag, der ikke når at glemme, inden de er ansat i deres første hyre som navigatører, for der er hårdt brug for dem i alle de grene, som sammenfattes i betegnelsen Det blå Danmark. Det er handelsflåde, søværnet og fiskeriet. Ved eksamensafslutningen talte Søren Hansen fra Søfartens Ledere, og han kunne fortælle, at organisationen kimes ned ”dag og nat” af rederier, som mangler navigatører. En hel del af de nye kystskippere og sætteskippere har taget eksamen for at blive navigatører i handelsflåden, og skolen markerede torsdag også, at den i løbet af det sidste halve år har stået for omskolingen af en del fiskeskippere med eksamen af 3. grad til kystskippere, så de kan sejle som styrmænd i handelsflåde. Det er en halv snes, der har været gennem et specielt omskolingsforløb. Dertil kommer, at de nyuddannede fiskeskippere af tredje grad alle også er uddannet som kystskippere, og at de nye fiskeskippere af første grad også er uddannet sætteskippere. Desuden var der eksamensafslutning for fire, som alene har taget uddannelse som sætteskippere. Der var 26, som fik overrakt eksamensbevis i går. Men der har været endnu flere på holdene. - Da dage, hvor et uddannelsesforløb begyndte på ét bestemt tidspunkt og sluttede på et bestemt tidspunkt er fordi. Der er derfor en del kursister, som er begyndt et stykke henne i kursusforløbet, og de mangler at tage eksamen i et enkelt eller et par fag. Det klarer de så i begyndelsen af det nye år, forklarede Jørgen Chr. Jensen. På samme måde har en del af de 20, er blevet færdiguddannet i perioden fra 1. august til nu, også blot færdiggjort en uddannelse, som for de fleste sluttede inden sommerferien. De nye fiskeskippere af 3. grad og kystskippere er: Michael Larsen, Messinge, Erik Nielsen, Hou, Kim Høgni Johannesen, Færøerne og Henrik C. Knudsen, Korsør. Eksamen som fiskeskippere af 1. grad og sætteskipper er bestået af: Mikael E. Borup, Hirtshals, Christian H. Liebergreen, Skagen, Vinjard A. Strænder, Færøerne, Henrik S. Zimmermann, Skagen, Sivapalan Balasubramanim, Frederikshavn, Anker Ælmose Hessner, Skagen, Kim C. Jensen, Hirtshals og Jesper Christian O. Mortensen, København. Følgende fik eksamensbevis for Maritim Forberedelse: Morten Hove Nielsen, Thisted, Uffe Toftlund Madsen, Hals, Thomas B. Rasmussen, Skagen, Tonni Bering K. Andersen, Galten, Nicolai Bak Andersen, Thisted, Martin L. Bloch, Skagen, Jeppe M. Høgenhaug, Strandby, Peter H. Jørgensen, Strandby, Palle Møller, Lemvig, Peter Dalsgaard Pedersen, Fur, Iwona Janina Prip, Skagen, Jackie Sørensen, Grenå, Jesper Røge Nielsen, Snedsted, og Jens Åge Rasmussen, Grenå. Følgende har bestået eksamen som kystskipper eller sætteskipper i perioden fra 1. august til nu: Edvard Mortensen, Esbjerg, Claus M. Ibsen, Frederikshavn, Lars Peter Holm Løth, Skagen, Thomas Huvendick, Esbjerg, Lars Borup, Hirtshals, Ivan Hansen, Skærbæk, Kenneth Enevoldsen, Esbjerg, Finn Jakobsen, Thyholm, Anders N. Mikkelsen, Skagen, Peter N.H. Hansen, Grenå, Svend-Erik Dam, Esbjerg, Charly Holm, Hasle, Knud Erik Møller, Esbjerg, Jan Madsen, Hanstholm, Peter Holte Pedersen, Nexø, Jan Jakobsen, Nørresundby, Jesper Nielsen, Marstal, Leif Woller, Hirtshals, Tonny L. Johansen, Hadsund, og Piitaaraq Motzfeldt, Grønland.

Forsiden