Der er kø ved håndvasken

DEBAT

Zig-zag-sag om prisen på ældremad Sådan lød overskriften i NORDJYSKE den 30. januar. Jeg skal ikke her tage stilling til, hvem af politikerne, der sendte aben videre eller hvis skyld det var, at priserne på kommunens madservice til hjemmeboende ældre ikke steg med 22 pct., som vedtaget i kommunens budget for 2010. Men mon ikke i bund og grund årsagen skyldes ældrerådets kraftige indsigelse mod prisstigningerne, hvilket også fremgik af NORDJYSKE den 9. januar. Artiklen beskriver også, at ældrerådet ikke tidligere har haft kendskab til prisstigningerne. Dette skyldes at disse blev vedtaget i forbindelse med 2. behandlingen af kommunens budget 2010. Og i denne fase bliver ældrerådet ikke hørt, hvilket er meget uheldigt. Men med tilfredshed kan jeg konstatere, at madpriserne ikke stiger, uanset hvilken kø man står i. Det er vigtigt at der er ro om ældreområdet og ikke mindst om udmøntningen af prisstigninger og/eller besparelser inden for hele ældreområdet. Det er derfor også med stor bekymring, når jeg læser en annonce i NORDJYSKE, hvori Frederikshavn Kommune sender "produktion og udbringning af mad til hjemmeboende visiterede borgere" i offentligt udbud. En sådan handling kan også medvirke til at skabe utryghed hos de ældre. Og det er der ikke behov for. Det er vigtigt, at de ældre føler sig trygge. De skal ikke hele tiden leve i uvisheden om omforandringer og eventuelle besparelser.